MENU

Wystawy

ROMANA KASZCZYC - CERAMIKA I RYSUNEK

LUTY-MARZEC

Galeria BWA
 

Dyplom w 1962 roku w PWSSP we Wrocławiu na wydziale ceramiki i malarstwa u prof. J. Kotarbińskiego. Zajmuje się ceramiką i architekturą wnętrz. Udział w licznych wystawach w kraju i za granicą. Duże osiągnięcia w pracy pedagogicznej. Członek Narodowej Rady Kultury. 
 
Tym razem obok nowych prac z gliny, artystka po raz pierwszy pokazała prace wykonane z porcelany, a także swoje rysunki i szkice; Ziemia Gorzowska 22.02.1985 r.
 
Autorkę znamy przede wszystkim, jako plastyczkę uprawiającą dość rzadką dyscyplinę sztuki – ceramikę artystyczną. Jej oryginalne prace ceramiczne eksponowane były na wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Tym razem obok ceramiki artystycznej zaprezentuje rysunek; Gazeta Lubuska 22.02.1985 r.
 
Pierwszy kontakt z „eksponatami” każe zauważyć nową postawę autorki, wyzwolonej jak gdyby z dotychczasowych wpływów środowiska i otoczenia. Wynika ona z nowych doświadczeń i eksperymentów będących plonem własnych i zbiorowych poszukiwań. 
Jest więc porcelana o tradycyjnej barwie, jest biskwit i szamot, są także kompozycje powstałe z zestawienia elementów o odmiennych cechach i konstrukcji. Zdarzają się zatem faktury właściwe dla porcelany z porowatością szamotu, czy połysk glazury na ceramicznych blokach z barwionym biskwitem.
Poszukiwania są dla niej jednym z najważniejszych celów, gdyż jak sama twierdzi, znajduje się dopiero na „ćwierć etapie w eksperymentowaniu”. Dopełnieniem zmian formalnych w twórczości Romany Kaszczyc jest rysunek, który obok ceramiki stanowi domenę jej wypowiedzi plastycznych. Ponad 70 prac łączonych jest w zestawy tematyczne, wszędzie jednak pojawia się postać ludzka ujęta w sylwetce lub portrecie. Kompozycje budowane są zdecydowaną kreską kontrastującą z tłem lub wysuwające się z tła; Danuta Śleziak; Ziemia Gorzowska 15.03.1985 r. 
 


wróć