MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

IGNACY PŁAŻEWSKI - FOTOGRAFIKA

CZERWIEC-LIPIEC
 
Mała Galeria BWA-GTF
 
Ignacy Płażewski (1899 – 1977) - Fotografik, historyk wydawca. Członek tajnego harcerstwa. Uczestnik walk 1918-20. Absolwent Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. Wydawca Biblioteki Domu Polskiego najtańszej polskiej książki w prenumeracie. Naczelnik wydziału Państwowego Wydawnictwa Książek we Lwowie. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. W czasie wojny pozbawiony zawodu wydawcy zajął się profesjonalnie fotografią. W 1944 mianowany szefem Wojskowego Instytutu Naukowo Wydawniczego, został w 1950 w stopniu pułkownika wyrzucony z wojska i aresztowany. Po powrocie do fotografii zorganizował okrąg łódzki ZPAF, którego był prezesem. Uczestniczył w licznych salonach fotograficznych. Miał cztery pośmiertne indywidualne wystawy. Opierając się na długo gromadzonej bibliotece fotograficznej ostatnie lata poświęcił pisaniu książki "Dzieje fotografii polskiej" by jak mówił ”.. żadna więcej dyscyplina sztuki nie pozostała bez spisanej historii”.
 

wróć