MENU

Wystawy

WOJCIECH KAZIMIERZ PILICKI - MALARSTWO

LISTOPAD

Mała Galeria BWA-GTF

„BARO DROMO…” (ballada cygańska)

Wojciech Kazimierz Pilicki studiował w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Marii Dawskiej. Był długoletnim członkiem rady artystycznej i scenografem w Teatrze Pantomimy „Gest”. Jest autorem licznych scenografii teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Napisał wiele prac z zakresu estetyki, teorii sztuki. Autor esejów krytycznych i popularyzatorskich, poeta, prozaik i żeglarz.
Kolekcja, którą zaprezentował na wystawie, w całości powstała z inspiracji kulturą Cyganów. To również rezultat nastroju panującego na planie filmu „Cygańskie Pieśni Papuszy”, kręconego w pięknych gorzowskich plenerach.

wróć