MENU

Wystawy

XII KONFRONTACJE FOTOGRAFICZNE

MAJ

Galeria BWA

Wystawy towarzyszące:

- Ogólnopolska Wystawa „Konfrontacje ‘81” (Mała Galeria BWA-GTF)
- prezentacje autorskie 29 zaproszonych autorów
- wystawa Vanersborgs Fotoklub – Szwecja
- wystawa Komisji Fotografii Młodych FASFP
- dokumenty z lat 1956-1980

Z okazji XII Konfrontacji Fotograficznych w Gorzowie otwarte zostały liczne wystawy fotograficzne. (…) są one w różnym stylu, prezentują oryginalne i bardzo różne postawy twórcze. (…) Zwrócono się do pierwotnej funkcji fotografii, bez sztafażu, upiększeń i udziwnień. Tę fotografię – dokumentalną – prezentuje wstrząsający obraz przełomowych i dramatycznych wydarzeń lat 1956, 1968, 1970, 1980. Młode pokolenia pozbawione możliwości uczenia się o nich z podręczników najnowszej historii – często po raz pierwszy dowiadują się, co kryje się pod kryptonimami „polskich miesięcy”: czerwca, października, marca… Wystawy w BWA „Art-Stilon” i salach Muzeum Zakładowego „Stilonu” po raz pierwszy unaoczniają widzowi treści tych wydarzeń; Gazeta Lubuska 14.05.1981 r. 

wróć