MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

PIOTR ŁAKOMY - POD JEDNYM DACHEM

Wystawa online od 27.11.2020
do 10.01.2021

„Pod jednym dachem”
Wystawa Piotra Łakomego w Miejskim Ośrodku Sztuki stanowi zbiór prac z lat 2013-2020. Głównym punktem odniesienia dla autora są wspomnienia związane z rodzinnym miastem i domem. BWA w Gorzowie Wielkopolskim w tej osobistej historii pełniło istotną rolę jako miejsce pierwszego spotkania ze sztuką. Stąd też w narracji wystawy odwołania do architektury modernistycznego obiektu, jego wyposażenia oraz twórczości Władysława Hasiora, którego prace znajdują się w kolekcji instytucji. Łakomy „pod jednym dachem” zestawia swoje realizacje z wybranymi asamblażami Hasiora.
W pracach gorzowianina znajdujemy jeszcze więcej nawiązań do historii sztuki i architektury. Modernistyczny le corbusierowski modulor wyznacza skalę prezentowanych na wystawie prac, a kieslerowska idea domu jako przestrzeni rozwoju jednostki społecznej staje się ważnym punktem dla narracji dotyczącej powrotu do rodzinnego miasta. Dom, a raczej fragmenty jego konstrukcji to figury, które często pojawiają w pracach artysty.

Piotr Łakomy (ur. 1983) mieszka i pracuje w Poznaniu. W latach 2003–2008 studiował na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dyplom z malarstwa otrzymał w 2009 roku w pracowni Leszka Knaflewskiego.
Ostatnie wystawy indywidualne to: „Waiting Room”, Koenig 2, Wiedeń, AT, 2020;  „Fenix”, Instytut Awangardy, Warszawa, PL, 2019; „3 inch giant in your bathroom”, Centre for Contemporary Art FUTURA, Praga, CZ, 2019; „One Foot Bone Box”, The Sunday Painter, Londyn, UK, 2019; „Z dziesiątego piętra ludzie wydają się mniejsi”, Stereo, Warszawa, PL, 2017; „Blady Dom”, Galeria Labirynt, Lublin, PL, 2017.
Wybrane wystawy zbiorowe: „Harvest the crust from your eyes", Slash, San Francisco, USA, 2020; „Metamorphosis. Art in Europe Now”, Fondation Cartier, Paryż, FR, 2019; „Le Bel Été”, Noire Gallery, Turyn, IT, 2018; „Orient” Kim? Contemporary Art Center, Ryga, LV, 2018;  „SPOJRZENIA 2015 Nagroda Deutsche Bank”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, PL, 2015; „Ustawienia Prywatności”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa PL, 2014.


"Under the same roof"
Piotr Łakomy's exhibition at the Municipal Art Center is a collection of works from the years 2013-2020. The artist’s main point of reference are memories related to his birth place and home.
In this personal history BWA in Gorzów Wlkp. played an important role as it was a place of the first encounter with art.
Therefore, the exhibition narrative referes to the architecture of the modernist object, its equipment and the works of Władysław Hasior, which are the part of the institution’s collection. Łakomy "under the same roof" juxtaposes his objects with selected Hasior’s assemblages.
In the works of this Gorzów-born artist we find even more references to the history of art and architecture. The modernist le Corbusier’s Modulor marks the scale of the works presented at the exhibition, and the Kiesler's idea of the house as the social unit’s development space becomes an important point in the narrative about returning to the hometown. The house, or rather fragments of its structure are figures that often appear in the artist's works.

Piotr Łakomy (b. 1983) lives and works in Poznan, PL. Studied in the Faculty of Arts of the University of Zielona Góra in 2003-2008, graduating in 2009 in the class of Leszek Knaflewski.
Recent solo exhibitions include: "Waiting Room", Koenig 2, Vienna, AT, 2020;  "Fenix", Avant-Garde Institute, Warsaw, PL, 2019; "3 inch giant in your bathroom", Centre for Contemporary Art FUTURA, Prague, CZ, 2019; "One Foot Bone Box", The Sunday Painter, London, UK, 2019; "From the Tenth Floor People Seem Smaller",Stereo, Warsaw, PL, 2017; "Pale House", Galeria Labirynt, Lublin, PL, 2017.
Selected group exhibitions include: "Harvest the crust from your eyes", Slash, San Francisco, USA, 2020; "Metamorphosis. Art in Europe Now", Fondation Cartier, Paris, FR, 2019; "Le Bel Été ", Noire Gallery, Torino, IT, 2018; "Orient" Kim? Contemporary Art Center, Riga, LV, 2018;  "Views 2015 – Deutsche Bank Award", Zacheta National Gallery of Art, Warsaw, PL, 2015; "Private Settings", Museum of Modern Art Warsaw, PL, 2014.


Plakat wystawy Piotra Łakomego "Pod jednym dachem"

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

Piotr Łakomy, "Pod jednym dachem", fot. Tomasz Pastyrczyk

wróć