MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

FIGURACJA TERAZ

Otwarcie: 25.10, godz. 18:00
Wystawa czynna do 1.12.2019

Łukasz Jankowicz
Julia Kempa
Marcin Krawczyk
Krzysztof Mętel
Agata Pawlik
Szaweł Płóciennik
Daria Praczkowska
Dawid Sadkowski
Agata Słowak
Olga Winiarczyk

Wystawa będzie prezentacją prac malarskich studentów i tegorocznych absolwentów uczelni artystycznych, tematycznie poruszających się w obszarze sztuki figuratywnej. Zastosowanie takiego klucza stylistycznego pozwoli na wychwycenie młodych artystów malarzy, którzy traktują wizerunek postaci, nie tylko ludzkiej, jako główny motyw w swoich artystycznych realizacjach. Projekt będzie próbą znalezienia odpowiedzi na kilka istotnych pytań dotyczących praktyk twórczych najmłodszego pokolenia malarzy, dopiero budujących swój artystyczny wizerunek. Zastosowane w tytule wystawy pojęcie „figuracja” odnosić się będzie do wspólnych dla uczestników wystawy doświadczeń formy plastycznej. Chcemy zadać pytania: na ile tendencje figuratywne są obecne w twórczości najmłodszego pokolenia artystów, jakie inspiracje spowodowały wybór takiego sposobu obrazowania i jak w kontekście ekspansji „nowych mediów”, generującej nieustanny proces przemian ikonicznych, widzą swój dalszy rozwój artystyczny.

Wystawie towarzyszyć będą wydarzenia dodatkowe: cykl wykładów poświęconych historii figuracji w Polsce od 1945, aktualnej sytuacji młodego malarstwa oraz najnowszych tendencjach w sztukach wizualnych.

Kurator: Gustaw Nawrocki


wróć