MENU

Wystawy

SZTUKA SZ UKA i S TUKA

Otwarcie: 24.05, godz. 12:00
Wystawa czynna do 23.06.2019

Basia Bańda & Tomasz Relewicz, Ewa Bone & Ewa Kozubal, Tomasz Madajczak, Krzysztof Matuszak, Aleksandra Ska, Hubert Wińczyk, Jaśmina Wójcik (we współpracy z Leą i Zoją Wróblewską)

Co to jest sztuka? Artyści używają różnych środków – obrazów, przedmiotów, a nawet własnego ciała, by za ich pomocą porozumiewać się z nami. Co ważnego mają nam do powiedzenia? A może dzielą się z nami swoimi pytaniami?

Czy Ty bywasz artystką / artystą? Kiedy to, co robisz nazwiesz sztuką? Co chcesz przekazać innym?

Chcemy, aby sztuka kojarzyła się dzieciom z siłą potencjału – z możliwością poznawania świata, komunikacji i umiejętnością krytycznego myślenia. Wystawa stanowi spotkanie dzieci i artystów. Dziewięciu zaproszonych do udziału w wystawie twórców wizualnych stworzyło prace dedykowane najmłodszym. Interaktywna wystawa zaprasza do jej ciągłego przebudowywania i dzięki temu daje możliwość poznania procesów artystycznych w działaniu. Sztuka staje się pomostem pomiędzy światem emocji i doświadczeń dzieci a współczesnym światem, pełnym skomplikowanych relacji i nowych technologii.

Wystawa i towarzyszące jej wydarzenia mają na celu umożliwienie dzieciom zadomowienia się w świecie sztuki – pokazania, że sztuka to przede wszystkim sfera doświadczania i budowania wzajemnych relacji z otoczeniem, innymi ludźmi i kształtowania siebie. Działania będą się skupiać na rozwijaniu u dzieci poczucia własnych sił twórczych, pewności siebie oraz ciekawości otoczenia.

Wydarzenia towarzyszące:
1-2 czerwca – Mikołaj Tkacz - warsztaty komiksowe
1-2 czerwca – projekcje kinowe dla dzieci
8 czerwca – Weronika Idzikowska – warsztaty dla nauczycieli, rodziców i opiekunów
zgłoszenia 95 733 25 67, nowak@mosart.pl

Kurator: Bartosz Nowak

Wystawa dofinansowana przez

Wstęp wolny na wystawę

 


wróć