MENU

  • Zorka Wollny - plakat wystawy

Wystawy

NOWY OBRAZ/NOWE SPOJRZENIE 2017

Galeria BWA
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

zapraszają na wystawę

Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie 2017

wystawa czynna do 14 maja 2017

Nagroda Artystyczna UAP jest przyznawana w drodze konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie od 2012 roku. Adresatami tego konkursu są studenci i absolwenci kierunku malarstwo państwowych uczelni artystycznych w Polsce. Konkurs służy promocji najlepszych z nich. Jest także narzędziem popularyzacji malarstwa.
Nagroda Artystyczna UAP wynosi 10 000 złotych. Wszystkie osoby nominowane do Nagrody Artystycznej UAP otrzymują zaproszenie do udziału w wystawie konkursowej w Poznaniu i Gorzowie Wlkp. oraz nagrody rzeczowe.
W tegorocznej edycji konkursu została także przyznana Nagroda Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp., która wynosi 3 000 zł.

Komisja konkursowa w szóstej edycji konkursu
dr Piotr Bernatowicz (Galeria Miejska Arsenał)
Jadwiga Charzyńska (CSW Łaźnia)
dr hab. Wojciech Gorączniak
dr Tomasz Kalitko
dr Jakub Malinowski (sekretarz komisji konkursowej)
prof. Janusz Marciniak
dr Joanna Marcinkowska (przewodnicząca komisji konkursowej)
Grzegorz Musiał (Fundacja Signum)
Gustaw Nawrocki (Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.)
Cristiano Piccinini (APA-Polska)
prof. Marek Przybył
Karolina Staszak („Arteon”)
prof. Bogdan Wojtasiak

Laureatką Nagrody Artystycznej UAP w szóstej edycji konkursu została Katarzyna Rutkowska. Nagrodę Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. otrzymała Joanna Babula. Nagrody rzeczowe od firm Ferrario i Renesans otrzymali wszyscy nominowani do Nagrody Artystycznej.

Nominowani do Nagrody Artystycznej UAP 2017
Maciej Andrzejczak, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Joanna Babula, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Paweł Baśnik, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Aleksander Błaszkiewicz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Michał Czuba, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Naila Ibupoto, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Paweł Jaskuła, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Mariusz Kachel, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Aleksandra Łatecka, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Leszek Margasiński, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Jan Możdżyński, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Agnieszka Nienartowicz, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Krzysztof Piętka, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Monika Polak, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Bartłomiej Radosz, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Katarzyna Rutkowska, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Paulina Magdalena Sanecka, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Aleksandra Staniorowska, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Noemi Staniszewska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Julia Tsapurak, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Wybór został dokonany spośród 207 zgłoszeń.

Firmy Ferrario i Renesans po raz szósty ufundowały dodatkowe nagrody w postaci materiałów malarskich dla finalistów tej edycji konkursu (2017).

Kurator Galerii BWA
Gustaw Nawrocki


Aleksandra Staniorowska, Sigma, 2016

Joanna Babula Osiedle, z cyklu ZOBACZENIA, 2016

Katarzyna Rutkowska, Nienasycenie, 2016

Maciej Andrzejczak, Piekariat, 2017

Monika Polak, Wind, 2016

Paulina Sanecka, Land 2, 2016

fotorelacja z wernisażu

fotorelacja z wernisażu

fotorelacja z wernisażu

fotorelacja z wernisażu

fotorelacja z wernisażu

fotorelacja z wernisażu

fotorelacja z wernisażu

Agnieszka Nienartowicz, Walka o słowa wg Guido Reni, 2017

Bartłomiej Radosz, bez tytułu, 2017

Joanna Babula, Brama nr 4, z cyklu ZOBACZENIA, 2016

Krzysztof Piętka, Kuchnia, 2017

Mariusz Kachel, Red, 2015

Naila Ibupoto, bez tytułu, 2015

Paweł Baśnik, Ołtarz, 2017

fotorelacja z wernisażu

fotorelacja z wernisażu

fotorelacja z wernisażu

fotorelacja z wernisażu

fotorelacja z wernisażu

fotorelacja z wernisażu

Aleksander Błaszkiewicz, Obelisk, 2017

Iuliia Tsapurak, Sardak , 2016

Katarzyna Rutkowska, Monument VI, 2017

Laszek Margasiński. bez tytułu, 2016

Michał Czuba, bez tytułu, 2017

Noemi Staniszewska, 218, 2016

Paweł Jaskuła, Kozioł, 2016

fotorelacja z wernisażu

fotorelacja z wernisażu

fotorelacja z wernisażu

fotorelacja z wernisażu

fotorelacja z wernisażu

fotorelacja z wernisażu

wróć