MENU

Wystawy

Lesya Pcholka - VEHA - Nazwiska panieńskie

kuratorka: Alina Dzerevianka
termin działania: 1-4.06.
otwarcie wystawy: 4.06. godzina 18:00

Impulsem do spotkania z lokalną społecznością są lokalne historie rodzinne, szczególnie te, które poświęcone są kobietom. Zgodnie z białoruską tradycją po ojcu dziedziczymy nazwisko i drugie imię, dlatego też nazwiska kobiet stale znikają z pamięci rodzinnej. Tradycja ta obecna jest także w innych wschodnich krajach, w Polsce również. Spoglądając na fotografie naszych babć i prababć dopytujemy krewnych o historie rodzinne, rozmawiamy i zapraszamy do wspólnych robótek ręcznych. Później drukujemy przekazane przez uczestników fotografie na płótnie i podczas warsztatu haftujemy zapomniane nazwiska naszych krewnych. Wynikiem warsztatów będzie wspólnie stworzone wystawa.

Lesya Pcholka jest artystką wizualną i liderką grupy VEHA (veha.by). VEHA to niezależna grupa nieformalna artystów działających w polu fotografii i historii mówionej na Białorusi. Aktywiści skupieni wokół grupy starają się pracować z indywidualnymi historiami i pamięcią społeczną poprzez fotografię archiwalną. W roku 2018 kolektyw zrealizował wystawę, której towarzyszyła książka „The Najlepshy Bok”. Kolekcja reprezentuje temat fotografii jako społecznego rytuału, który znikał z terytorium Białorusi od czasów wojny do lat 60.

Alina Dzerevianka jest menadżerką kultury z Brześcia. Pracuje z pamięcią historyczną, realizując projekty kulturalne i artystyczne w Brześciu. Jest liderką projektu Brest Fortress Development Foundation, współpracuje z niezależną galerią Prastora KH i organizuje pobyty rezydencyjne. Jest inicjatorką projektu współpracy z lokalną społecznością w Gorzowie, która śledzi losy lokalnych rodzin poprzez haft.

 

Beata Patrycja Klary

Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk

Michalina Januszkiewicz


FAMILY NAMES

The initial idea to start with meeting where to talk with local people about their family stories, especially women. In Belarus we inherit the family name (surname) from fathers and second name also from father. So the names of women slowly disappear from the family memory. Using the photos of grandmothers and grand grandmothers, talking and asking relatives about stories, the participants together with artist are invited to join the workshop on fancywork. At home they are invited to talk to relatives, ask about the family stories using the old photos. Then the photos will be printed on materials and after that at workshop they could embroider the names of their relatives.
 
Lesya Pcholka is an artist (https://cargocollective.com/lesyapchelka) and leader of VEHA group. Veha (http://veha.by/) is an independent informal group of artists in the field of archival photography and verbal history preservation in Belarus. The activists group VEHA trying to work with the personal stories and also collective memories through archival photography. In 2018 the collective produced exhibition and published book "The Nailepshy Bok". The collection represent the theme of photography as a social ritual, most of them were taken from after war period up to 1960th on the territory of present Belarus.
 
Alina Dzeravianka is cultural manager from Brest. She works with historical memory, cultural and art projects in Brest, she is project director of Brest Fortress Development Foundation, work with independent gallery ‘Prastora KH’ and has organized art residency in 2018. Initiator of the idea of art work in Gorzów is to work with local community and family stories through fancywork (haft).
 

 

Beata Patrycja Klary

Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk

Michalina Januszkiewicz

 


Девичья фамилия
 
Открывая семейные фотоальбомы, как много мы знаем о людях на фото? Узнаем ли мы наших родных, если фотографии не подписаны? Какие семейные истории и моменты стоят за этими документами истории? Помним ли мы девичьи фамилии наших матерей, бабушек, прабабушек?
Над этими вопросами предлагаем поразмышлять проект Veha из Беларуси.
 
Так сложилось, что после замужества женщины берут фамилию мужа и получают новое имя. Со временем их девичья фамилия забывается и полностью стирается в истории семьи. Эта новая идентичность замужней женщины, матери, хранительницы очага порой полностью поглощает женщину, и она будто вместе с девичьей фамилией теряет ту невинную и беззаботную себя, которая была до замужества. Этот, порой сложный переход, остается не отрефлексированным и забытым событием женской истории.
 
Мы приглашаем Вас заглянуть в семейные фотоальбомы, вспомнить имена мам, бабушек и прабабушек или расспросить о них родственников, чтобы сохранить эти истории и лучше понять самих себя. Ведь все мы звенья длинной цепи, которая тянется из глубины прошлого и продолжится в будущем. Надеемся, что проект откроет новые углы и фокус на историю своей семьи.
 
1 июня на встрече с проектом Veha у Вас будет возможность вписать забытые женские имена в историю благодаря вышивке. Мы приглашаем Вас на 2х дневный воркшоп, где мы будем делиться семейными историями, рассуждать о роли женщины в семье и вышивать их имена.
 
Для участия Вам необходимо отобрать несколько фотографий женщин из вашего рода, принести оригиналы или сканированные копии на воркшоп и расспросить близких об истории связанной с этими фото, о судьбе женщин  вашей семьи. Мы перенесем фотографии на полотно и вместе с Вами будем вышивать забытые имена.
По результатам воркшопа запланирована выставка полученных работ.
Фото вы также можете выслать заранее на адрес: lesya@veha.by

 

Beata Patrycja Klary

Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk

Michalina Januszkiewicz

 

POZOSTAŁE PROJEKTY:


Daniil Revkovskiy & Andrey Rachinskiy - Nareszcie jesteśmy / Нарешті


Michał Mioduszewski - Still OnBeata Patrycja Klary

Veha - nazwiska panieńskie

Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk

Veha - nazwiska panieńskie

Michalina Januszkiewicz

wróć