MENU

Wystawy

WRO 07 in Tour & I'm Sitting, Watching...25 października 2008r. o godz. 17.00 (sobota)
odbył się pokaz i wykład prowadzony przez dyrektora artystycznego Biennale WRO Piotra Krajewskiego oraz wernisaż prac czterech artystów (Łukasz Gronowski, Antonin de Bemels, Henry Gwiazda, Eric Siu), w swojej twórczości korzystających z narzędzi współczesnej komunikacji. Zaprezentowano szeroką działalność WRO Art Center wraz z  Międzynarodowym Biennale Sztuki Mediów WRO, które jest najważniejszym przeglądem sztuki nowych mediów w Polsce i Europie Środkowej.

Początek Biennale WRO sięga roku 1989, kiedy zaistniało w formie Festiwalu Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych WRO.

Obecnie jest jednym z projektów wchodzących w zakres działań Centrum Sztuki WRO, które poza promowaniem twórczości, bazującej na osiągnięciach najnowszych technologii, zajmuje się również edukacją medialną dzieci i młodzieży, czy kulturalno-intelektualną wymianą międzynarodową.

I'm Sitting, Watching...
jest kolejną formą prezentacji prac z prowadzonej przez Centrum Sztuki WRO, największej w Polsce kolekcji dzieł medialnych.
Wystawa bierze swój tytuł od jednej z prezentowanych prac, animacji komputerowej amerykańskiego artysty, Henry'ego Gwiazdy, nawiązując jednocześnie do jego wypowiedzi: „interesuje mnie nie tyle stopień realizmu, jaki mogę osiągnąć w komputerowej animacji, co kreacja dzieła jako frazy muzycznej, ruch, światło, postaci, nastrój”. Ekspozycję tworzą zrealizowane w różnych technikach, kontemplacyjne i dalekie od dosłowności prace z lat 2003-2007, zmieniające się w trakcie trwania wystawy.

Antonin de Bemels, Se fondre, BE 2006, 25:00
Trzy postaci, trzy ciała, trzy trajektorie: Pieton chodzi po mieście, Pensee głęboko się zamyśla, Pantin powoli wychodzi z bezruchu. Krótki film o tym, jak radzić sobie z otaczającą nas rzeczywistością. Niektórzy przez nią przebrną, inni do niej przenikną, inni z kolei znikną bez śladu. Istotą jest ruch.

Eric Siu, Sliding White, CN 2003, 8:40
Sliding White to poetycka praca w niemal badawczy sposób podejmująca,
poprzez rejestrację ruchu ludzi w eleganckiej, białej przestrzeni, temat przypadku i struktury. Autor skutecznie nakłania nas do wsłuchania się w jego kompozycję. Jak sam mówi: „Fuzja Materiałów i Oczu objawia prawdę kolorów. „Sliding White” - reprezentacja koloru i oryginalności obrazu cyfrowego”.

Henry Gwiazda, I'm Sitting, Watching... , USA 2005,22:46
Animacja I'm Sitting, Watching... ukazuje zwyczajne działania i zdarzenia w weneckiej kawiarni. Wraz z upływem dnia światło przesuwa się; kobieta podnosi filiżankę, słychać kościelne dzwony... Z połączenia światła i ruchu, obiektów, postaci oraz muzyki, która pojawia się w tle, powstaje specyficzna akcja. Artysta zainteresowany jest głównie przenikaniem się elementów rzeczywistości na różnych płaszczyznach. W każdej scenie przemieszczanie światła wiąże się z ruchem postaci.

Łukasz Gronowski, Untitled Works, PL 2007, 04:46
Praca wideo z powstającego wciąż cyklu [in]tension, na który składają się sytuacje znalezione i podpatrzone, mówiące o abstrakcyjności ludzkich zachowań, absurdach kultury oraz o stanie pewnego zawieszenia w czasie i przestrzeni. Untitled Works jest zapisem dziwnej sytuacji, niecodziennego i irracjonalnego działania pracowników firmy remontującej sopockie molo. Estetyka pracy jest również przypadkowa, plastyczna mgła stworzyła wrażenie swego rodzaju gry, performance na dwóch robotników
i koparkę.

 
W sobotę 25 października w Galerii Sztuki Najnowszej odbyła się promocja nowej książki Bogusława Jasińskiego oraz spotkanie z autorem.

Bogusław Jasiński
ESTETYKA PO ESTETYCE

Prolegomena do ontologii procesu twórczego
Wydawnictwo Ethos, Warszawa 2008

Nowa książka filozofa, pisarza, artysty teatru i nowych mediów, dotyczy teoretycznej wykładni najnowszych nurtów w sztuce współczesnej: performances, sztuki akcji, happeningu, instalacji multimedialnych. Autor konstruuje nowy model estetyki nie odwołujący się do przedmiotowej definicji dzieła sztuki, lecz jej procesualnego rozumienia, opartego o pojęcie szeroko rozumianej twórczości. Książka nawiązuje do lat kontestacji i kontrkultury, ale jednocześnie zakreśla swym przedmiotem horyzont znacznie szerszy, bo sięgający wydarzeń najnowszych w domenie sztuki.

Bogusław Jasiński to filozof, autor kilkunastu książek z zakresu filozofii i estetyki, z których najważniejsze to: „Twórczość a sztuka. Wprowadzenie do estetyki procesów twórczych”, „Droga myśli”, ”Myślenie Heideggerem”, „Tezy o ethosofii”, „Zagubiony ethos”, „Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger”, i ostatnio wydanej: „Leksykon filozofów współczesnych”. Laureat nagrody ministerialnej I-go stopnia im. St. Wyspiańskiego, członek stowarzyszeń naukowych i artystycznych w kraju i za granicą. Także pisarz, autor powieści „Życie i cierpienie młodego W.”, tomu opowiadań „Dalej, za …”, dramatów; reżyser teatralny, performer. Żyje na uboczu. W górach. Maratończyk.

 

wróć