MENU

  • Sebastian Krok - plakat wystawy

Wystawy

KAMIL KUSKOWSKI

23 lipca - 21 sierpnia

Urodzony 16 lipca 1973 w Zakopanem. W 1992 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem.
W latach 1995 - 2000 studia w Akademii Sztuk Pi«knych im. Wł. Strzemińskiego na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Łodzi. W roku 2000 dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Aleksandry Mańczak oraz w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Andrzeja Gieragi. Od 1999 asystent w Pracowni Malarstwa i Rysunku prowadzonej przez prof. Tadeusza Śliwińskiego w tejże Uczelni oraz od 2002 współprowadzący Międzywydziałową Pracownię Otwartą.
 


Być konceptualistą...
Kamil Kuskowski jest konceptualistą. Choć być może należałoby powiedzieć, że jest postkonceptualistą, (jeśli nie postmodernistycznym konceptualistą).

Od kilku lat w specyficzny sposób uprawia metarefleksję o sztuce:
o malarstwie, obrazie, artyście, wystawie. Wielokierunkowo, lecz mimo wszystko estetycznie, choć w sposób nie pozbawiony ironii, czy po prostu poczucia humoru. Tak jest również w przypadku jednej z ostatnich realizacji. Tym razem polem artystycznej eksploracji Kuskowski uczynił trzy elementy: proces otwarcia wystawy, samą wystawę oraz miejsce ekspozycji. Pierwszy człon tytułu wystawy „permanentne otwarcie" sugeruje zanurzenie w tradycji polskiego konceptualizmu, odwołanie do typowej dla niego formy działań permanentnych. Oczywiście, Kamil odwołanie to traktuje ironiczne - jego działanie jest dosłownie ciągłym otwieraniem – podnoszeniem się i opadaniem rolety zamykającej przestrzeń galerii, zapisanym i wyświetlanym na ścianie galerii. Drugim elementem procesu „permanentnego otwarcia" jest, również wyświetlany w postaci filmowej pętli, zapis otwierania wystawy przez jej kierownika, Zbigniewa Sejwę.
„Permanentne otwarcie – piękna wystawa" jest instalacją in situ, dyskursem z miejscem, przestrzenią galerii. Realizacja istnieje tylko wobec konkretnego i miejsca. Skomplikowana przestrzeń galerii zdefiniowała instalację – „piękną wystawę" – jak informuje kilkaset niewielkich, kolorowych karteczek rozmieszczonych na ścianach. Te ostatnie stanowią jedyny ślad wskazujący, że Kuskowski najczęściej bywa malarzem, lub raczej – malarstwo czyni zazwyczaj punktem odniesienia swoich działań i dyskursów.
Kamil Kuskowski udowadnia tezę, że sztuką jest „bycie w sztuce": poruszanie się w kontekstach,! przede wszystkim, tradycji, budowanie sytuacji artystycznych, dekonstrukcja znaczeń, metodyczne działanie
w ramach przyjętej koncepcji.

Magdalena Wicherkiewicz
EXIT, No. 4(64) 2005

Kamil Kuskowski, „Permanentne otwarcie - piękna wystawa", Galeria Fotografii i Nowych Mediów, MOS, Gorzów WIkp., lipiec 2005
 


wróć