MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

MAŁGORZATA ANTOSZEWSKA-MONETA

"ŚWIĘTO NAMIOTÓW"

27 lutego - 28 marca 2004 r.

Małgorzata Antoszewska-Moneta od wielu lat używa papieru jako środka artystycznej wypowiedzi. Jeszcze w czasie studiów wyjechała do Japonii na staż w Pracowni Papieru Isamu Nakamury. Z papieru buduje różne przestrzenne formy, do których wprowadza również fotografie. Podobną techniką operuje w swojej realizacji w Galerii Fotografii i Nowych Mediów w Gorzowie.
Święto namiotów nawiązuje do biblijnego wyjścia  Żydów z Egiptu i poszukiwania Ziemi Obiecanej. Na pamiątkę tego wydarzenia Żydzi do dziś obchodzą Święto Szałasów (Namiotów, Kuczek). Nawiązanie do święta ma charakter symboliczny. Wśród namiotów z szarego papieru i tektury pojawia się wiele elementów nawiązujących bezpośrednio do współczesnego świata - fotografie bezdomnych zrobione podczas podróży artystki, cienie postaci, ślady stóp na piasku. Całość wystawy dopełniają odgłosy ulicy dobiegające z ukrytych głośników. Dzięki temu praca zyskuje charakter uniwersalny, każdy z nas staje się poszukiwaczem swojego miejsca na ziemi. Domem może być również kawałek kartonu. Jak mówi Małgorzata Antoszewska-Moneta – „można czuć się niepewnie za obwarowaniem albo być szczęśliwym pod zwiewnym namiotem”. Wypowiedź tę można również odnieść do sposobu realizacji – artystka rezygnuje z warsztatowych „obwarowań” sztuki, wypowiada się za pomocą prostych, powszechnie dostępnych materiałów. Użyta technika doskonale współgra z poruszanymi problemami. Praca ta pokazuje nomadyczny charakter naszego istnienia, wędrówkę w poszukiwaniu sensów i wartości.  


fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

wróć