MENU

Wystawy

PAWEŁ MATYSZEWSKI - BUSZ

18.11.2017, 17:00

malarstwo, obiekty

W krajobrazie prac Pawła Matyszewskiego natura jest jednym z podstawowych odniesień dla artystycznych dociekań malarza. Pierwszoplanową rolę odgrywają tu botanika oraz anatomia człowieka. Obie dziedziny biologii są z jednej strony niewyczerpanym źródłem inspiracji i fascynacji do tworzenia nowych prac. Z drugiej, wydają się być polem doświadczenia skrajnych emocji i doznań sensorycznych związanych z ciałem i psychiką.

Tytułowy busz, rozumiany bardziej jako gąszcz czy chaszcze drzew i krzewów, niż jako formacja roślinna obszarów podrównikowych wskazuje na ogrom prac i koncepcyjnych wątków prezentowanych na wystawie w Gorzowie. Ten dotychczas jeden z większych w karierze artysty pokaz indywidualny obejmuje najnowsze prace oraz realizacje z lat 2010– 2016. W Buszu zdecydowanie dominuje wielkoformatowe malarstwo – ulubiona forma ekspresji Matyszewskiego. Jego naturalnym zagęszczeniem są inne „organizmy”, wśród nich średnioformatowe i mniejsze obrazy, oraz obiekty
i fotograficzna dokumentacja działania w Puszy Knyszyńskiej.

Na wystawie prezentowany jest wybór obrazów „Gąszcz”, „Powłoka”, „Poszukiwacz” (wszystkie z 2017) oraz przykłady ważnych w dorobku artysty prac z cyklów Refleksje przyrodnicze (2014-2017), Dracula Orchid (2011-2015) oraz Separacje (2013-2017). Do najnowszych prac należy również „Alcea rosea” (2017) - jeden z botanicznych „okazów malarskich” z serii ulegającej destrukcji. Obraz pełen zacieków, przetarć i dziur sytuuje się na pograniczu niedokończenia, zaniedbania i zniszczenia. Sensualne formy inspirowane szeroko pojętą naturą, inne – bardziej naturalistyczne w swym wyrazie, czy te do złudzenia przypominające fragmenty ciała, przemieszane są z pracami abstrakcyjnymi. Wszystkie, jako całość tworzą jeden komplementarny organizm.

tekst: Michał Jachuła

 

Paweł Matyszewski urodził się w 1984 roku w Białymstoku. W 2009 roku uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa (w pracowni Piotra C. Kowalskiego) na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie obecnie jest doktorantem. W swoich pracach obsesyjnie powraca do tematu przemijalności odnoszącej się do życia człowieka i zjawisk przyrodniczych. Fascynuje go zmienność i kruchość wszystkiego co otacza człowieka, jak również zjawiska marginalne, budzące skrajne emocje. Jego prace sytuujące się na pograniczu realizmu i abstrakcji przypominają często materię ciała. Czasem nacechowane erotyzmem, innym razem przypominające tkankę martwego naskórka działają zmysłowo i wizualnie.

Prace Pawła Matyszewskiego pokazywane były na licznych wystawach indywidualnych, m.in. w Galerii Arsenał w Białymstoku, Galerii Białej w Lublinie, galeriach Piekary w Poznaniu i Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Artysta brał także udział w wielu wystawach zbiorowych, m.in. w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Galerii Bielskiej BWA w Bielsko-Białej, Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku na Białorusi, Tartu Art House w Estonii i wielu innych. Jest laureatem stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Młoda Polska", nagród artystycznych Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” czy Biennale Sztuki Młodych „Rybie oko”.

kurator: Gustaw Nawrocki


Upadła, 2015, technika własna, 84x84 cm (fot. Adam Gut)

Odbliźnianie, 2016, wycinka selektywna, Puszcza Knyszyńska

Kamień, 2017

Odbliźnianie, 2016, wycinka selektywna, Puszcza Knyszyńska

Refleksje przyrodnicze, 2015, technika własna, 26x26x7 cm (fot. Adam Gut)

Odbliźnianie, 2016, wycinka selektywna, Puszcza Knyszyńska

wróć