MENU

Wystawy

MAGICZNE ZAANGAŻOWANIE

Wystawa od 29.01 do 07.03.2021

Wystawa "Magiczne zaangażowanie", nad którą swoje nogogłaszczki rozpostarła Pajęczyca Wielu Wątków, jest miejscem, w którym splatamy wątki aktywistyczne, artystyczne, antyfaszystowskie, animistyczne, animalistyczne, antyrywalizacyjne, równościowe, magiczne i queer-feministyczne. Odbywające się w jej ramach wydarzenia mają na celu zdejmowanie „zaklęć kapitalizmu codziennego”, ukazanie zerwanych więzi pomiędzy światem społecznym a tym, co uznawane potocznie za „naturalne”. Tytuł odnosi się do tego, co zostało wyparte ze świata kierującego się logiką kapitalistycznego antropocenu. Ze względu na pandemiczną rzeczywistość występy na żywo zostaną przeniesione do sieci. Tam zobaczyć i posłuchać będzie można kolektywu SIORY oraz chóru Odłam Źdźbło.
Wystawę można przemierzać, wybierając jeden ze szlaków: aktywizmu, animacji lub ścieżkę magicznego zaangażowania poprzez sztukę, które miejscami się przecinają, a odcinkami łączą. Wszystkie drogi mają swoje przewodniczki. Szlak aktywizmu umownie podzielony został na przystanki poświęcone wodzie, powietrzu, ziemi, lasowi, zwierzętom i ruchom.
Wchodząc na szlak artystyczny, spotkać można bieszczadzkiego gawędziarza i aktywistę Michała Chomiuka, flisaczkę i malarkę Ewę Ciepielewską, zaangażowaną w działania Obozu dla Puszczy artystkę Annę Błachno, autorkę piklowanych instalacji Adelinę Cimochowicz, artystkę wizualną Małgorzatę Gurowską, autorkę fontanny Silphium Natalę Biało, ilustratorkę i podróżniczkę Yoannę Gwarek, fotografa Damiena Brailly, interdyscyplinarną artystkę Olgę Annę Markowską, twórczynię ludową z Rogalinka Jadwigę Aniołę, twórcę równościowego, wiejskiego street artu Daniela Rycharskiego oraz pieśniarkę i autorkę makatek Joannę Borof.
Wybierając szlak animacji, można doświadczyć wystawy nie tylko jako przestrzeni prezentacji, ale również jako miejsca działania. Uczestniczki i uczestnicy wydarzeń edukacyjnych wnoszą do galerii swoje zaangażowanie – czasem intencjonalnie pozostawiając po sobie ślad, a czasem zupełnie nieświadomie rozsiewając nasiona przyniesione pod butami.
W języku angielskim istnieje powiedzenie „walk the talk” – oznacza ono życie zgodne z głoszonymi przekonaniami. Podczas "Magicznego zaangażowania" łączymy szlaki i opowieści, sztukę praktykujemy w działaniu, aktywizm w magii, to co społeczne przestało nam wystarczać, dlatego zaangażowanie definiujemy szeroko, współtworząc hybrydy i kolektywy. Recyklingujemy i upcyklingujemy rytuały z niepamięci zachowanej na poziomie komórkowym. Jako przedstawicielki i przedstawiciele gatunku ludzkiego, po łacinie humanus, czujemy, że jesteśmy z tego świata ulepione i ulepieni, szukamy zatem genealogii w bliższym nam humusie, aniżeli w patriarchalnej prze-mocy rodowego nazwiska. Pragniemy zbutwienia tożsamości w symbiotycznej, czującej i twórczej biomasie, stania się bezimiennymi dziećmi kompostu.

***
Szlak artystyczny:
Jadwiga Anioła, Natala Biało, Anna Błachno, Joanna Borof, Damien Brailly, Michał Chomiuk, Ewa Ciepielewska, Adelina Cimochowicz, Małgorzata Gurowska, Yoanna Gwarek, Hanna Husberg, Cecylia Malik, Olga Anna Markowska, Odłam Źdźbło, Klaudia Paliwoda, Ola Winnicka / SIORY, Wspólnota międzygatunkowa +, Krystyna Dziewiałtowska-Gintowt
Szlak aktywistyczny:
BASTA! Inicjatywa na Rzecz Zwierząt, BRUK kolektyw akcyjno-reporterski, Ende Gelände, Extinction Rebellion, Flow, Fundacja Mare, Góra św. Anny, Grzybiarki Przeciwko Myśliwym, Inicjatywa Dzikie Karpaty, Karpacki Ruch Antyłowiecki, Klub Gaja, Lokalsi dla Puszczy, Limity jsme my, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Nasze Jeże, Niech Żyją!, Obóz dla Klimatu, Obóz dla Mierzei Wiślanej, Obóz dla Puszczy, Occupy Chevron, Otwarte klatki, Polski Alarm Smogowy, Poznaniacy Przeciwko Myśliwym, Puszcza Bukowa, Ratujmy Imielin, Ratujmy Dolinę Rospudy, Projektowany Turnicki Park Narodowy, Rykowisko dla jeleni - nie dla myśliwych, Siostry Rzeki, Stowarzyszenie Eko-Przyjezierze, Stowarzyszenie Nasz Bóbr, Tama Tamie, Viva! Akcja dla zwierząt, W Obronie Polesia, Warszawski Ruch Antyłowiecki, Wolę Być, Zielona Fala, Lubuskie Siostry Rzeki - Justyna Budzyn, Anna Kobyłka, Krystyna Dziewiłtowska-Gintowt, Aleksandra Czaja, Małgorzata Wolniewicz, Dorota Wróblewska, Edyta Duszczak, Ewa Korościk - Błauciak, Justyna Streichsbier, Barbara Ziemlańska, Agata Hryniewiecka - Cichoń, Katarzyna Puchalska, Agata Jesionowska, Marta Karmowska, Aleksandra Rostkowska
Szlak animacyjny:
Siostry Rzeki

Przewodniczki i przewodnicy:

Paweł Błęcki, Kinga Mistrzak, Zofia nierodzińska, Anna Siekiera, Bartosz Nowak

Współpraca:
Marta Bączyk, Julia Dziewit, Matylda Konarska, Marika Opas, Aleksandra Polerowicz, Jarek Rusiński, Karol Wundziński

Pliki do pobrania:
Przewodnik
 


The Magical Engagement exhibition, over which Spider Woman of Many Threads has spread her pedipalps, is a place where many threads are intertwined: activist, artistic, anti-fascist, animist, animalist, anti-competitive, magical, queer-feminist, and related to social and environmental justice. The event taking place as a part of the exhibition aim to break the “everyday capitalism spells”, and expose the severed ties between the social world and what is commonly considered as “natural”. The title refers to what has been repressed in the world driven by logic of capitalist Anthropocene, namely magic, ritual, memory of human and non-human ancestors, sympathy, relations. The opening of the exhibition will take place during the autumn solstice. Due to the pandemic reality, the live performances will be transferred to the net. It will be possible to see and listen to the SIORY collective and the Odłam Źdźbło choir in the virtual space.
Visitors can explore the exhibition choosing one of the trails: activist, education, or the trail of magical engagement through art, which cross in some places and merge in others. There are guides for each trail. On the Activist Trail, symbolically divided into stops dedicated to water, air, earth, forest, animals, and movements.
Entering the artistic trail, you can meet a Bieszczady storyteller and activist Michał Chomiuk, a raftswoman and painter Ewa Ciepielewska, an artist Anna Błachno, an author of pickled installations Adelina Cimochowicz, a visual artist Małgorzata Gurowska, author of the Silphium fountain Natala Biało, illustrator and traveller Yoanna Gwarek, photographer Damien Brailly, interdisciplinary artist Olga Anna Markowska, folk artist from Rogalinek Jadwiga Anioła, creator of inclusive, rural street art Daniel Rycharski and singer and tapestry artist Joanna Borof.
By choosing the Education Trail, the visitors can experience the exhibition not only as a presentation space, but also as a place of action. The participants in educational events bring their engagement to the gallery – sometimes intentionally leaving their trace, sometimes completely unknowingly sowing the seeds brought on the soles of their shoes. Young and old play scavenger hunt, prepare screenplays and storyboards – all this in order to participate actively and express what they think and how they see the institutional art space.
We recycle and upcycle the rituals out of oblivion on the cellular level. As representatives of the human race, humanus in Latin, we feel we are made of this earth, so we search for genealogy in more familiar humus rather than in a patriarchal violence of a family name. We want to lose our identity in a symbiotic, sentient and creative biomass, to become nameless children of compost

***
Artistic trail:
Jadwiga Anioła, Natala Biało, Anna Błachno, Joanna Borof, Damien Brailly, Michał Chomiuk, Ewa Ciepielewska, Adelina Cimochowicz, Małgorzata Gurowska, Yoanna Gwarek, Hanna Husberg, Cecylia Malik, Olga Anna Markowska, Odłam Źdźbło, Klaudia Paliwoda, Ola Winnicka / SIORY, Wspólnota międzygatunkowa +, Krystyna Dziewiałtowska-Gintowt
Activist trail:
BASTA! Inicjatywa na Rzecz Zwierząt, BRUK kolektyw akcyjno-reporterski, Ende Gelände, Extinction Rebellion, Flow, Fundacja Mare, Góra św. Anny, Grzybiarki Przeciwko Myśliwym, Inicjatywa Dzikie Karpaty, Karpacki Ruch Antyłowiecki, Klub Gaja, Lokalsi dla Puszczy, Limity jsme my, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Nasze Jeże, Niech Żyją!, Obóz dla Klimatu, Obóz dla Mierzei Wiślanej, Obóz dla Puszczy, Occupy Chevron, Otwarte klatki, Polski Alarm Smogowy, Poznaniacy Przeciwko Myśliwym, Puszcza Bukowa, Ratujmy Imielin, Ratujmy Dolinę Rospudy, Projektowany Turnicki Park Narodowy, Rykowisko dla jeleni - nie dla myśliwych, Siostry Rzeki, Stowarzyszenie Eko-Przyjezierze, Stowarzyszenie Nasz Bóbr, Tama Tamie, Viva! Akcja dla zwierząt, W Obronie Polesia, Warszawski Ruch Antyłowiecki, Wolę Być, Zielona Fala, Lubuskie Siostry Rzeki - Justyna Budzyn, Anna Kobyłka, Krystyna Dziewiłtowska-Gintowt, Aleksandra Czaja, Małgorzata Wolniewicz, Dorota Wróblewska, Edyta Duszczak, Ewa Korościk - Błauciak, Justyna Streichsbier, Barbara Ziemlańska, Agata Hryniewiecka - Cichoń, Katarzyna Puchalska, Agata Jesionowska, Marta Karmowska, Aleksandra Rostkowska
Education Trail:
Siostry Rzeki

Guides:

Paweł Błęcki, Kinga Mistrzak, Zofia nierodzińska, Anna Siekiera, Bartosz Nowak

Cooperation:
Marta Bączyk, Julia Dziewit, Matylda Konarska, Marika Opas, Aleksandra Polerowicz, Jarek Rusiński, Karol Wundziński

Files to download:
Guide
 


Magiczne zaangażowanie - plakat wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - wodok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

Magiczne zaangażowanie - widok wystawy

wróć