MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

RADOSŁAW CZARKOWSKI - (...)

"GASTARBEITER"
 

„Gastarbeiter” to kolejna z cyklu realizacji, których idea oparta jest o relacje zaistniałe między znaczeniem słowa, a kontekstem, w jakim się ono znajduje.
  Idea „Gastarbeitera” to idea otwartej refleksji na temat ‘robotnika – ducha’ traktowanego nie tylko w najbardziej powszechnym, tak bliskim nam, rozumieniu tego słowa – hasła, niemal symbolu, lecz także próba rozbudowy znaczenia poprzez fakt prezentacji w przestrzeni galeryjnej przystosowanej raczej dla podejmowania artystów i wernisażowych gości.
Powstaje refleksja, czy Gastarbeiter ze swoim powszechnym znaczeniem musi odnosić się tylko do tej sfery, którą tak doskonale znamy z autopsji.  Kontekst, w który zostało wpisane hasło „Gastarbeiter” ma na celu rozbudowanie jego znaczeń poza sferę dotyczącą „roboty na czarno”. Pragnę powołać refleksję, która zburzy pejoratywne zabarwienie tego pojęcia i spróbuje przenieść je w inną przestrzeń semantyczną budując jeszcze inne relacje znaczeniowe, np. w kontekście dzieło – odbiorca, artysta – odbiorca etc.
   Warto też zapytać o tych, którzy stają wobec nas w bardzo określonej roli i tylko taką mogą się w danym momencie wylegitymować, zadając często kłam swojej rzeczywistej wartości.
Istotą realizacji jest, więc możliwie szerokie, otwarte zaprezentowanie znaczeń wychodzące poza sferę naszych przywiązań, przyzwyczajeń, nawyków i zbudowania nowych, odbiegających od codzienności refleksji.
Radosław Czarkowski


Radosław Czarkowski


Urodzony w 1966 r. w Zielonej Górze. Tu też ukończył I Liceum Ogólnokształcące. W latach 1985-87 studiował Pedagogikę Kulturalno-Oświatową w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. W latach 1987-1992 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) na kierunku grafika w Poznaniu. W 1992 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni rysunku prof. Jarosława Kozłowskiego. Od 1992 do chwili obecnej jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydz. Artystycznym w Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej. W 1999 obronił I stopień kwalifikacji artystycznej (doktor sztuki) na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (promotor prof. Jarosław Kozłowski). Obecnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta UZ i prowadzi pracownię rysunku i multimediów w Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej.
W 2009 otrzymał habilitację na Wydziale Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu w zakresie: sztuki piękne.

Współtwórca i współprowadzący galerię intermedialną GI w Zielonej Górze (1992-99). Dwukrotny laureat stypendium twórczego prezydenta miasta Zielona Góra (1994;1998). Autor i współautor wielu prezentacji indywidualnych i zbiorowych. Zajmuje się instalacją, obiektem, performance, rysunkiem, grafiką, malarstwem.

Ważniejsze wystawy indywidualne: 2009 - RUIN – Łagów Lubuski (maj); 2009 - zamknięcie przewodu habilitacyjnego - Galeria u Jezuitów (Dominikanów), Poznań (17 listopad); 2008 - "26,5 m²" – Galeria Baszta, Zbąszyń; 2007 - BEGRAB MEIN HERZ – Galeria BWA Zielona Góra; 2007 - AZJA 36h – Survival in Art – BWA Zielona Góra; 2006 - HOSTESSY – Galeria Miejska BWA, Leszno; 2004 – „Etyka” - Galeria Stara Winiarnia, Zielona Góra; 2002 – „de –Tocsin”- Galeria Nowy Wiek – Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra; 1999 – „Konflikt” - Galeria ASP, Poznań; 1994 – „Ona obca” - Galeria Prowincjonalna, Słubice; 1993 – „Toksyny” - Galeria Miejska, Wrocław.

Ważniejsze wystawy zbiorowe: 2009  - EKSPERYMENT 9 – Międzynarodowy Festiwal Sztuki - Zbąszyń; 2009 - DRUGA OFERTA -Galeria Miejska, Wrocław (wyst. pracowni rysunku); 2009 - POSITIONEN DER POLNISCHEN GEGENWARTSKUNST -PackHof, Museum Junge Kunst – Frankfurt (Oder) - Zbiory Lubuskiej Zachęty Sztuki Współczesnej; 2009 - PROJEKT JEHSEN - KOLEKCJA  DR. J. WESOŁOWSKIEGO – Berlin/Białowice; 2008 - OFERTA – Galeria PWW – Zielona Góra (wystawa pracowni rysunku ad R. Czarkowskiego); 2008 - EKSPERYMENT 8 – Międzynarodowy Festiwal Sztuki – Zbąszyń; 2007 - KOLEKCJA „STAREJ WINIARNI” – Arsenał, Poznań; 2007 - KOLEKCJA „STAREJ WINIARNI” – Galeria BWA, Gorzów Wlkp.; 2007 - MIEJSCE DO MIESZKANIA, MIEJSCE DO KOCHANIA – Galeria BWA, Zielona Góra; 2007 - MIEJSCE DO MIESZKANIA MIEJSCE DO KOCHANIA – Galeria MIEJSKA, Wrocław; 2006 - WYSTAWA ZBIORÓW GALERII NOWY WIEK - Muzeum Ziemi Lubuskiej, Galeria Nowy Wiek, Zielona Góra; 2006 - 25 LAT GALERII NAD WISŁĄ – Galeria nad Wisłą, Toruń 2005 - J.EHSEN IN BERLIN – Fabrik Phoeniks, Berlin; 2005 - MIĘDZY INNYMI – Galeria Stara Winiarnia, Zielona Góra; 2004 - WEJŚCIE – prezentacja z okazji wstąpienia Polski do UE, Galeria BWA, Zielona Góra; 2004 - SZTUKA BEZE MNIE NIE MA SENSU – wystawa i konferencja, Galeria Stara Winiarnia, Zielona Góra; 2003 - FESTIWAL SZTUKI WSPÓŁCZESWNEJ ‘FORMA’ – DK, Rawicz; 2002 - „Projekt Jehsen – zaginiona wieś”; prezentacja polsko-niemiecka, Białowice/Berlin, (kurator dr Jacek Wesołowski); 1998 – „Status Quo”; Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku; 1996, 1993, 1991 – VI, V, IV Biennale Sztuki Nowej, Zielona Góra. Udział w Salonie Jesiennym w BWA w Zielonej Górze w latach: 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 oraz w Galerii BWA w Gorzowie Wlkp. w latach: 2002, 2004, 2006, 2008.

e-mail: radoslawczarkowski@onet.eu


wróć