MENU

Wystawy

NA GRANICY AKADEMII

NA GRANICY AKDADEMII


Wszyscy autorzy są lub byli przez pewien czas pracownikami dydaktycznymi Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi  – nauczycielami akademickimi. Są związani z Akademią - twórczość ich, niezależnie od wieku autorów,  wykracza poza ogólnie przyjęte reguły, łamie konwencje, zaprzecza zasadom akademizmu.
Czy związek z Akademią ogranicza i utrudnia  ich poszukiwania artystyczne, czy wręcz przeciwnie: stymuluje je?
Czym jest dzisiaj akademizm?
Czy akademizm to wierność tradycji?
Czy twórczość na pograniczu pracy dydaktycznej i poszukiwań artystycznych to „balansowanie na linie”?

Prezentowane na wystawie prace – wypowiedzi artystów są odpowiedzią na pytania, komentarzem lub być może uchyleniem się od odpowiedzi.

Założycielem a obecnie patronem uczelni jest Władysław Strzemiński - symbol przedwojennej awangardy i zdecydowany przeciwnik akademizmu. Nie znaczy to jednak, że odrzucał system edukacji opartej na wcześniejszych dokonaniach.  Był zwolennikiem niekonwencjonalnie pojętej tradycji: „Tradycja jest rzeczą martwą, gdy używamy jej do naśladowania rzeczy minionych; staje się jednak żywą, gdy otwiera wobec nas zagadnienia minione i wytwarza w nas postawę czynną wobec sztuki.”
Czy paradoksem są jego słowa „tradycja – jest to materiał, surowiec (...) im dalej odbiegamy, tym wierniejsi jesteśmy wobec tradycji”?
prof. Jolanta Wagner
mgr Artur Chrzanowski

Cytaty  z  książki Wł. Strzemińskiego „Pisma”Agnieszka Mikolajczyk

Aleksandra Manczak

Bogdan Wajberg

Marek Wagner

Jaroslaw Chrabaszcz

wróć