MENU

  • Sebastian Krok - plakat wystawy

Wystawy

GRAND PRIX MŁODEJ GRAFIKI POLSKIEJ KRAKÓW 2006

Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej - Kraków 2006 jest konkursem zorganizowanym w ramach programu Międzynarodowego Triennale Grafiki. I chociaż jest to dopiero druga edycja tej imprezy, nie ma w sobie nic z niedojrzałości.
Na wystawę Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej zakwalifikowano 211 grafik 118 artystów. Galeria BWA prezentuje większą część tej kolekcji.
Najwięcej prac wykonano w technikach klasycznych, takich jak serigrafia, sucha igła czy drzeworyt. Techniki cyfrowe reprezentowane są przez mniejszą grupę grafik, chociaż, jak zauważają organizatorzy, ich popularność rośnie.
Trudno natomiast mówić o jednej dominującej tematyce. Wiele jest prac abstrakcyjnych, inspirowanych obrazem świata, widzianego z perspektywy odkryć współczesnej nauki. Młodzi artyści swoją wyobraźnią sięgają głęboko nie tylko w mikro- i makrostruktury wszechświata, ale także w ludzką psychikę, sny, lęki i marzenia. Ich dzieła świadczą również o tym, że skończyła się nieodwołalnie szkoła profesorów-mistrzów, których opinia decydowała o charakterze poszukiwań początkujących twórców.

„Świat, z którego młodzi czerpią impulsy, to świat w pełni zurbanizowany, ze wszystkim, co w nim się mieści. Gdzie nie znajduje się czasu by posłuchać śpiewu ptaków. To obraz świata, w którym człowiek w euforii rozwijania idei homocentryzmu odrzucił szacunek dla natury, by ją sobie całkowicie podporządkować. Czy ambitny artysta może teraz malować kwiaty lub skraj lasu? Mimo wszystko sztuka, choć w pełnym stopniu ekranizuje naszą rzeczywistość, sięga do wewnętrznych stron psychiki człowieka, do jego snów, marzeń i tęsknot.
Widać to na tegorocznej wystawie Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, wystawie w pełni dojrzałej. To jest wystawa generacji przyszłości polskiej grafiki, przyszłości, która na pewno zapisze piękne karty sukcesów.”

Witold Skulicz, ze wstępu do katalogu Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej Kraków 2006.

wróć