MENU

  • Sebastian Krok - plakat wystawy

Wystawy

KOLEKCJA STAREJ WINIARNI

Galeria Stara Winiarnia w Zielonej Górze została powołana przez Magdalenę Gryska i Zenona Polusa w roku 2003.  Działalność i program Galerii nawiązuje do dwóch tradycji; z jednej strony, poprzez nazwę do przemysłu winiarskiego od lat kojarzonego w Polsce z Zieloną Górą oraz do zakorzenionych tu tradycji wystawienniczych dotyczących ogólnie pojętych zjawisk sztuki współczesnej. W związku z tym program galerii można określić jako kontynuację tych idei artystycznych, które stanowiły istotę działania Biennale Złotego Grona w latach 70-tych i Biennale Sztuki Nowej w latach 80-tych i 90-tych.
Galeria nie ma określonych preferencji programowych służy raczej artystom, tak, aby ich idee tworząc aktualny obraz sztuki kształtowały istotne dla niej wartości.
Wszelkie formy aktywności artystycznej, spotkania i dyskusje doprowadziły do zbudowania własnego kapitału symbolicznego, o tyle silnego, że pozwolił on na ewolucje miejsca.(...) Stara Winiarnia stała się obszarem dyskusji wokół malarstwa i malarskości zarówno tej rozumianej i interpretowanej w sposób tradycyjny, ale również będącej wynikiem wszelkich eksperymentów artystycznych. Jest to miejsce cenne ze względu na żywe pole polemiki między artystami różnych środowisk i różnego pokolenia, ale również jest cenna z innego powodu, wydobywa i konfrontuje artystów działających w samej Zielonej Górze. Pozwoliło to na skonsolidowanie środowiska, które przez pewien czas ulegało rozproszeniu. Jest to miejsce cenne na mapie artystycznej miasta również dla tego, że galeria daje możliwość bycia świadkiem, bycia obok, bycia widzem, obserwatorem, który przeżywa i ocenia odrębnie każdą sytuację – prezentację czy pokaz. (fragm. tekstu do katalogu Konrad Schiller).
Wystawa Kolekcja Starej Winiarni odnosi się do rozmaitych działań na polu sztuki, poszerza zakres działania w sferze malarskiej, obok nowych mediów zmierza ku  intermedialności. Wystawa ta jest próbą podsumowania zjawisk jakie miały miejsce w przestrzeniach Galerii.
Kolekcja zawiera obok niespotykanych przedmiotów, przedmioty wyrafinowane, obok malarstwa obiekty malarskie.
Kolekcja, to jak wiadomo, zespół przedmiotów naturalnych lub wytworów działalności ludzkiej, utrzymywanych czasowo lub trwale poza obszarem czynności gospodarczych, poddanych  szczególnej opiece w miejscu zamkniętym i wystawionych do oglądania.  Kolekcja ta nie ma swojego miejsca stałego pobytu, może istnieć tylko w miejscach czasowo użyczonych w których może przeżyć swoje chwile świetności, dać się oglądać, by potem zasnąć w magazynach.
Galeria jest również otwarta na projekty kuratorskie młodych ludzi którzy podejmują trud prezentacji wystawienniczych, prezentacji swoich Kolekcji, które pokazują ich wybory, ich preferencje; odbyły się m.in. projekty; Tęsknota za malarstwem, kurator: Dawid Radziszewski; Dni Sztuki Współczesnej, kuratorki: Lila Lewandowska i Marta Gendera; Młode Forum Ulicy, kuratorzy: Jacek Milewski, Jakub Bitka.

Dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ
Dziekan Wydziału Artystycznego


Autorzy:
Robert Bartoszek, Andrzej Bembenek, Radosław Czarkowski, Małgorzata Dobrzyniecka - Kojder,
Rafał Grzelichowski, Magdalena Gryska, Palina Komorowska-Birger, Adam Molenda, Igor Myszkiewicz, Adam Olejniczak, Daniel Perełkiewicz, Katarzyna Podgórska - Glonti, Zenon Polus,
Przemysław Przepióra, Marcin Raba, Arkadiusz Ruchomski, Wacław Serdeczny, Ireneusz Solarek, Marian Stępak.


Magdalena Gryska  autorka ok. 10 wystaw indywidualnych i brała udział w ok. 40 wystawach zbiorowych. Współorganizator ogólnopolskiej wystawy Tydzień Młodej Sztuki, Poznań (1992). Kurator wystaw, w tym m.in., ogólnopolskiej wystawy malarstwa; Sztuka beze mnie nie ma sensu (2003), redaktor graficzny pisma Literacko-Kulturalnego Pro Libris, prowadzi Pracownię Malarstwa w Katedrze Sztuki ( Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego). Członek ZPAP. W latach 1992-1994 prowadziła Galerię Pracownia Zastępcza w Poznaniu, w latach 1996-1999 była kierownikiem Galerii GI przy IWP w Zielonej Górze. Zajmuje się malarstwem, obiektem malarskim i rysunkiem.

Zenon Polus  autor ok. 15 wystaw indywidualnych i brał udział w ok. 50 wystawach zbiorowych. Kurator wystaw, prowadzi Pracownię Rysunku i Intermediów w Katedrze Sztuki (Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego). W latach 1985-1996 organizator i kurator Biennale Sztuki Nowej, Zielona Góra.  Kurator międzynarodowego projektu artystycznego Cottbus – Zielona Góra; Odcinek.  Zajmuje się instalacja, obiektem, rysunkiem, architekturą monumentalną.

www.starawiniarnia.art.pl


 

wróć