MENU

Wystawy

WYSTAWA POPLENEROWA - DĘBNO, GORZÓW, PYZDRY, JARACZ

LISTOPAD-GRUDZIEŃ
 
Galeria BWA
 
Ekspozycja towarzysząca - grafika Jolanty Owidzkiej
 
Na wystawie znalazły się prace m.in. Franciszka Maśluszczaka, Stanisława Mazusia, Małgorzaty Łazarek, Anety Wierzbickiej, Juliusza Piechockiego, Agnieszki Starościak oraz Wandy i Konrada Juścińskich.
 

wróć