MENU

Wystawy

KONRAD KUCZA-KUCZYŃSKI - RYSUNEK

 
MARZEC-KWIECIEŃ 
 
Mała Galeria BWA-GTF
 
„WILNO, PODOLE W RYSUNKACH"
 
Urodzony w 1941 roku w Czerwonym Dworze koło Wilna. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, zakończone w 1964 roku dyplomem u prof. Bohdana Pniewskiego. W latach 1963 i 1965-1966 praktyka projektowa w Paryżu, a w 1980 roku równocześnie działalność dydaktyczna. Doktorat w 1980 roku, habilitacja w 1989 roku. Od 1990 roku dziekan Wydziału Architektury P.W. Członek SARP od 1965 roku. Od 1976 roku praca w zespole autorskim z Andrzejem Miklaszewskim, a od 1986 roku w spółdzielni pracowni autorskiej. Udział w około 40 konkursach architektonicznych, 25 nagród i wyróżnień, m.in. I nagroda w 1986 r. na Muzeum Powstania Warszawskiego.
 
Około 40 rysunków, wykonanych zróżnicowaną techniką – od szkiców tuszem, poprzez pastele i kolaże, obejmuje tematycznie wymienione w tytule wystawy cykle. Pierwszy powstał w 1985 roku, drugi we wrześniu 91 r. Tych szkiców wykonał Kucza-Kuczyński setki. Dla samego autora to nie doskonalenie warsztatu, wrażliwości, permanentne uczenie się. 
W wypadku prezentowanych prac, to bardzo osobista refleksja i interpretacja reliktów kultury, polskiej architektury na obcych ziemiach, to nuta nostalgii; Gąsior; Gazeta Lubuska-Magazyn świąteczny 09-12.04.1993 r.
 
W propozycji Kuczyńskiego szczególnie obrazy Podola, wykonane technikami mieszanymi, sprawiające wrażenie projektów scenograficznych, noszą znamiona emocjonalności. Takie prace jak „Krzemieniec II”, „Piszczatnica”, „Trembowla”, „Halicz”, bardziej umowne i szkicowe niż rysunki zaułków Wilna, silniej oddziaływują na wyobraźnię i pozwalają widzowi do autorskich przedsięwzięć dołączyć cząstkę własnego wzruszenia. Kucza-Kuczyński sięga do „obszaru tęsknot” i przywołuje miejsca uświetnione dawnymi czasy, miejsca bohaterskie, świadków dawnej polskiej wspaniałości i wielkości. Idealizuje je, jak każdy idealizuje wspomnienia swojego dzieciństwa. Z pamiątek przeszłości tworzy krąg mitu osobistego; Gabriela Balcerzakowa; Ziemia Gorzowska Nr 15/ 15.04.1993 r. 


wróć