MENU

Wystawy

38 DOROCZNA WYSTAWA FOTOGRAFII GTF

STYCZEŃ-LUTY
 
Mała Galeria BWA-GTF
 
Jury w składzie:
- Maciej Mańkowski: ZPAF Przewodniczący
- Janusz Nowacki: ZPAF członek
- Marian Łazarski: ZPAF członek
 
Jury przyznało:
- I nagrodę Piotrowi Perczyńskiemu za 3 cykle zdjęć: „Magia czarna”, „XXX”, „Pejzaż-guma”
- II nagrodę Sławomirowi Sajkowskiemu za całość przedstawionych zdjęć
- III nagrodę Wojciechowi Szepelowi za całość przedstawionych zdjęć
 
Nagrody tematyczne:
- im. Zb. Łąckiego za portret: Sławomirowi Sajkowskiemu za cykl 4 portretów „XXX”
- im. K. Ludwikowskiego za pejzaż: Ryszardowi Tomczukowi za zdjęcie „Las I”
- za zdjęcie architektury: Dariuszowi Jankowskiemu za cykl 6 zdjęć „Strasbourg”
 
Wyróżnienia:
- Aleksandra Czarnecka za cykl 3 zdjęć „Przemijanie”
- Jacek Modeksza za cykl 12 zdjęć „Okiem żołnierza”
 
Nie przyznano nagród za reportaż fotograficzny ze względu na brak prac kwalifikujących się do nagrody. Natomiast przedstawione zestawy przeźroczy również nie pretendowały do nagrody. Zgodnie z regulaminem wystawy przyznano w zamian dwa wyróżnienia.
 


wróć