MENU

Wystawy

DARIUSZ MIRECKI - MALARSTWO

STYCZEŃ 
 
Mała Galeria BWA – GTF
 
Urodzony w 1958 roku w Warszawie. Studia na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie. Malarstwo w pracowni prof. Jana Dziędziory. Dyplom w 1986 roku w pracowni prof. Rafała Kwinto. Działalność w zakresie: malarstwa, fotografii, grafiki.
 
W twórczości Dariusza Mireckiego znalazło oryginalny wyraz zderzenie techniki ze sztuką.  Najwcześniej, bo już w okresie nauki w szkole średniej, zajął się on fotografowaniem, odkrywaniem w naturze gry świateł i cieni, wrażliwym odsłanianiem tajników piękna światła.
Doskonalona latami umiejętność zostanie wykorzystana do malowania wybranych fragmentów tej rzeczywistości w nowe całości. Tak powstają najnowsze prace: Translacje i ich malarskie mulacje nazywane przez artystę Transformacjami.
Urzeczenie możliwościami techniki, zwłaszcza komputerowej, znalazło wyraz m.in. w malarskich próbach „Budowania” portretów z mozaiki barwnych kwadratów. O artystycznych możliwościach Mireckiego świadczą jednak nie tylko te nowatorskie w założeniu prace, ale również te, które wykonane zostały przy użyciu tradycyjnych technik malarskich.
Krystyna Paluch-Staszkiel
 wróć