MENU

Wystawy

EROTYK 91 - WYSTAWA POKONKURSOWA

CZERWIEC-LIPIEC 
 
Mała Galeria BWA-GTF
 
Kolejno nagrody otrzymali:
 
1. Ewa Klara Kołakowska
2. Gabriela Kiljańska
3. Jan Bielski, Katarzyna Szczyrbuła
 
Dyplomami honorowi nagrodzono prace następujących autorów:
 
Dariusz Dessauer, Marek Haładuda, Danuta Pisarek-Dassara, Jan Karwat, Cezariusz Deliński, Jacek Frąckiewicz, Marek Olszyński, Małgorzata Stawińska-Sikorska, Leszek Kiljański, Elżbieta Radzikowska. 
 
Pokonkursowa prezentacja „Erotyku” jest radością dla oka. Ucieszyć i zadowolić może zarówno tych, którzy od tytułowego tematu oczekują niezwykłej subtelności, jak zwolenników frywolnej ludyczności. Najszerszą grupę publiczności skłoni niechybnie do odwiedzenia wystawy jej tytuł, ale prezentację tę warto polecić również innym: najogólniej wszystkim, którzy lubią przebywać w otoczeniu udanych prac plastycznych. 
Tegoroczny „Erotyk” obfituje w przykłady dające wyobrażenie bogactwa technik plastycznych wykonanych na papierze. Od akryli i pasteli, do rysunków ołówkiem oraz tuszem. Obok nich licznie prezentowane są szlachetne techniki graficzne: mezzotinta, akwaforta, akwatinta, sucha igła, ponadto linoryt i odbitki litograficzne. Część prac wykonanych jest tak zwanymi technikami własnymi, bądź „mieszanymi”, polegającymi na równoczesnym wykorzystaniu efektów kilku metod plastycznego działania.
Wśród ponad setki zakwalifikowanych do wystawy prac szalenie jest trudno przeprowadzić swoje prywatne wartościowanie. Większość bowiem to wypowiedzi nienaganne „stylistycznie” i technicznie, traktujące erotyzm jako tajemniczy aspekt ludzkiej kondycji. 
Trudno byłoby określić typ obrazowania cechujący przeważającą ilość zgromadzonych prac. Dominuje swobodne mieszanie rozmaitych wzorców przedstawień miłosnych, bądź erotycznych. Autorzy większości propozycji konkursowych łączą elementy obrazowania tradycyjnego i współczesnego. (…) można znaleźć również prace stosunkowo „czyste” gatunkowo: od nieco rubasznych, wywiedzionych z plebejskiej apokryfiki, rysunków tuszem Janusza Bielskiego poczynając. Jedna z jego prac niesie ślady iluminacji, umieszczonych w dawnych księgach przybliżających ludowi treści Starego Testamentu. 
   Z kolei akwatinta Mirosława Piotrowskiego, sięga do kostiumu mitologicznego, ale zderza tradycyjną, sielską konwencjonalnie upozorowaną pracę z chłodnym, posępnym, krajobrazem. Współczesne, komiksowe myślenie na temat erotyzmu proponują Jacek Frąckiewicz i Marek Olszyński, dając mieszankę stylu naiwnego i „dzikiego”. Dla Cezariusza Delińskiego temat erotyzmu stał się pretekstem do wypowiedzi w duchu socjologii rodziny; litografia „Consequentio” jest lapidarną opowieścią o miłości, rozejściu i skutkach tegoż; Gabriela Balcerzakowa; Ziemia Gorzowska Nr 29/ 18.07.1991 r.
 
 

wróć