MENU

Wystawy

WŁODZIMIERZ (WOŁODIA) USTINOW - RYSUNEK

KWIECIEŃ 
 
Mała Galeria BWA-GTF
 
Włodzimierz Ustinow urodził się w Nowosybirsku w 1948 roku. Wykształcenie plastyczne otrzymał w Riazaniu. W 1973 roku ukończył wydział architektury w woroneskiej inżynieryjno-budowlanej uczelni. Zawód architekta sprzyjał zainteresowaniu grafiką. 
 
Przebywający w Gorzowie autor jest dyrektorem Woroneskiego Muzeum Sztuk pięknych, swój udział w wernisażu wykorzystuje na: bliższe zapoznanie się z działalnością gorzowskiego BWA, oraz gorzowskim środowiskiem artystycznym. W planie współpracy jest wymiana wystaw ze zbiorów, a także twórczego dorobku środowisk plastycznych obu zaprzyjaźnionych miast.
- Pragnąłbym, by twórcy woronescy i gorzowscy stali się dobrymi znajomymi, a tej osobistej przyjaźni będzie towarzyszyło wówczas wzajemne zainteresowanie tym, co robią oba środowiska.
- A mamy przecież ze sobą wiele wspólnego: łączy nas nasza słowiańskość, wzajemne oddziaływania, historia. Kultura Słowian jest bliższa sobie niż zachodnioeuropejska, musimy zachować jej tożsamość. Łączą ją takie charakterystyczne cechy jak emocjonalność, bogactwo duchowe, czystość przesłania. Właśnie z tym dorobkiem powinniśmy wejść do kultury światowej wzbogacając ją, lecz nie poddając się ślepo innym wpływom.
- Zawsze byłem zainteresowany polskim malarstwem. Sztuka polska jest awangardowa. Dla nas tak długo odizolowanych od jej współczesnych nurtów – to dobra szkoła. Powinniśmy możliwie jak najczęściej wymieniać się wystawami. Dla artysty to bardzo ważne by był obejrzany przez innych ludzi, zaakceptowany. 
Współczesna sztuka jest tragiczna, bo obrazuje odejście człowieka od dóbr duchowych i zagrożenie najwyższych wartości wskutek tego konfliktu; Gazeta Lubuska 12.04.1990 
 


wróć