MENU

Wystawy

JÓZEF ŁUKOMSKI

LIPIEC-SIERPIEŃ

Mała Galeria BWA-GTF

Józef Łukomski studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Centralnej Akademii Sztuk Pięknych w Pekinie. Dyplom uzyskał w 1962 roku. Uprawia malarstwo i rzeźbę.
 

wróć