MENU

Wystawy

Bogusław Jasiński

„ZApoetyzowanie”

08.01-06.02.2011


 

 

Treścią prezentacji w Galerii Sztuki Najnowszej jest pokazanie wizualnej, nowej formuły uprawiania poezji – poza wierszem. Wystawa jest dopełnieniem plastycznym wcześniejszych publikacji literackich autora: „Nie napisany wiersz”, „Po drugiej stronie wiersza” oraz „ZAsłyszenia”. Materiał „słowny” do niektórych wizualnych manifestacji będzie pochodził właśnie z  „ZAsłyszeń”. Idea jest tyle prosta, co radykalna: pokazać żywioł poetycki poza słowem literackim. I to w kierunku odwrotnym niż w tradycyjnej poezji: nie jeszcze jedna kreacja, ale raczej rejestracja doświadczenia, dokumentacja, odtworzenie realnego przeżycia. W imię autentyzmu i prawdy, a nie wyrazu kreatywnej wyobraźni. Niech się dzieje.
 
Bogusław Jasiński

Bogusław Jasiński - filozof i artysta, autor kilkunastu książek z zakresu filozofii i estetyki, z których najważniejsze to:  „Twórczość a sztuka. Wprowadzenie do estetyki procesów twórczych”, „”Myślenie Heidegggerem”, „Tezy o ethosofii”, „Zagubiony ethos”, „Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger”, „Droga myśli”, „Estetyka po estetyce. Prolegomena do ontologii procesu twórczego”. Laureat nagrody ministerialnej I-go stopnia im. St. Wyspiańskiego, członek kilku stowarzyszeń naukowych i artystycznych w kraju i za granicą, Najwybitniejszy Młody Polak Roku 1981 wybrany w ankiecie dziennikarzy. Twórca i artystyczny lider grupy artystycznej „Pracownia Teatru”, członek „Sztuki i Teorii”, jeden z animatorów ruchu awangardy . Jego koncepcji ethosofii, wyłożonej w angielskiej książce „Theses on ethosophy” poświęcony był round table podczas Światowego Kongresu Filozoficznego w Brighton. Jej omówienie napisał sam Paul Ricoeur. Wykładowca na wielu uczelniach w kraju i za granicą.  Wykładał  także metafizykę w Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie, a także filozofię w  Seminarium Duchownym „Hozjanum” w Olsztynie. Absolwent trzech fakultetów: filologii polskiej, filozofii a także Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Teatralnej w Warszawie.  Opublikował także zbiór opowiadań „Dalej, inaczej…” oraz powieść „  Życie i cierpienie młodego W.” Pisze także dramaty i poezje. Maratończyk.  Żyje na uboczu. W górach.
 

wernisaż, fot. Agnieszka Kowalska

wernisaż, fot. Agnieszka Kowalska

wernisaż, fot. Agnieszka Kowalska

wernisaż, fot. Agnieszka Kowalska

fot. Agnieszka Kowalska

wernisaż, fot. Agnieszka Kowalska

wernisaż, fot. Agnieszka Kowalska

wernisaż, fot. Agnieszka Kowalska

wernisaż, fot. Agnieszka Kowalska

wernisaż, fot. Agnieszka Kowalska

wernisaż, fot. Agnieszka Kowalska

wernisaż, fot. Agnieszka Kowalska

wernisaż, fot. Agnieszka Kowalska

wróć