MENU

Wystawy

RUNNING OUT OF HISTORY

Otwarcie: 13.01.2024, godz. 17:00

Wystawa czynna do 25.02.2024 

Melanie Wróblewska
Rafał Żarski
Wiktoria Kucharczak
Adam Nehring
Maryna Sakowska
Jakub Kosecki
Inside Job (Ula Lucińska i Michał Knychaus)
Øleg&Kaśka
Julia Woronowicz

Kurator: Jakub Kosecki

Running out of history (ang.  Uciekając z historii lub Wyczerpująca się historia). 
Wystawa w krytyczny sposób podejmuje temat historii, ukazując ją raczej jako zbiór podważalnych narracji niż zapis „twardych faktów” o minionych zjawiskach. Osoby zaproszone do wystawy (Melanie Wróblewska, Rafał Żarski, Wiktoria Kucharczak, Adam Nehring,  Maryna Sakowska, Jakub Kosecki, Inside Job, Øleg&Kaśka, Julia Woronowicz)  zastanawiają się nad samą definicją historii, jej rolą w kształtowaniu się tożsamości współczesnego człowieka, sposobami konstruowania narracji historycznych i futurologicznych oraz wizualnym językiem kultury używanym do opisu tych zjawisk. 

Narracje historyczne, zarazem konstytuujące jak i ukonstytuowane przez tożsamość religijną, narodową, etniczną, stają się ciężarem, bywając uzasadnieniem dla przemocy: wojny, ludobójstwa, czystek etnicznych czy społecznych nierówności. W wybranych pracach przebija się absurd, z jakim często formułowane są argumenty historyczne w powszechnych kulturowych przekazach. Ponadto, na wystawie widoczny jest wpływ współczesnych koncepcji około historiozoficznych podważających paradygmat linearnego czasu czy dotychczas obowiązującą patriarchalną i klasistowską perspektywę historyczną.

Jakub Kosecki

 


Plakat wystawy. Grafika: Øleg&Kaśka, napis tytułowy: Klaudia Jeleńska

Maryna Sakowska, Lacto System (2024)

Wiktoria Kucharczak, Canineus w celofanie (2024)

Julia Woronowicz, Buraculum Reginae (2024)

Melanie Wroblewska, Słodka gorycz egzystencji (2024)

Adam Nehring, Bluescreen Mauzoleum (2021 – 2024)

Maryna Sakowska, Po mieczu i po kądzieli (2021 – 2024)

Maryna Sakowska, Lacto System (2024)

Jakub Kosecki, Człowiekodron (2024)

Inside Job (Ula Lucińska i Michał Knychaus), Too far gone (2019)

RUNNING OUT OF HISTORY - widok wystawy

RUNNING OUT OF HISTORY - widok wystawy

Rafał Żarski, Szereg Czasowy (2024)

Julia Woronowicz, Buraculum Reginae (2024)

Inside Job (Ula Lucińska i Michał Knychaus), Too far gone (2019)

Oleg&Kaśka, Banner of Rebirth (2022)

wróć