MENU

WYDARZENIA

                      

ADAPTACJE - Paweł Żukowski

Banery na terenie Miejskigo Ośrodka Sztuki oraz billboard na ul. Wybickiego od 28.12.2020.

Paweł Żukowski - artysta i aktywista, tworzy w różnych mediach. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2010) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2014). Swoje prace wystawiał między innymi w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, Galerii Lookout w Warszawie, The Ballery w Berlinie, Kavaleridze Museum w Kijowie, Galerii Siłownia w Poznaniu, CSW Znaki Czasu w Toruniu, Galerii Centrala w Birmingham, MS2 w Łodzi, Galerii Nowej w Poznaniu, Biurze Wystaw w Warszawie, galerii Doris Ghetta w Ortisei. Zawodowo związany z branżą fotograficzną, w prywatnej praktyce artystycznej unika tego medium, skupiając się na nietradycyjnych formach wyrazu, lub też przetwarzając tradycyjne tak, by spełniały jego potrzeby.
Jego zaangażowanie się w sztukę idzie w parze z zaangażowaniem aktywistycznym, przeplatając się w jego życiu i twórczości. Jego pierwszą głośną publiczną akcją był protest pod siedzibą homofobicznej gazety pod hasłem LGBT to ja. Odbiło się to szerokim echem w mainstreamowych mediach. W trakcie pandemii namawiał ludzi do wieszania na balkonach kartonów z napisem DAMY RADĘ. Odbiło się to jeszcze szerszym echem w Polsce i na świecie.


Adaptacje. Sztuka w przestrzeni Gorzowa
Podczas kolejnego lockdownu Miejski Ośrodek Sztuki wychodzi z działaniami także poza obiekt przy ul. Pomorskiej. Do udziału w projekcie zaproszono artystów z Polski i zagranicy, którzy komentują doświadczenie funkcjonowania w tym wyjątkowym okresie wymagającym bezustannej adaptacji do nowych warunków. Sztuka zaistnieje w przestrzeni Gorzowa: pojawi się na billboardach, plakatach, w pustych witrynach; zatrzyma nas w centrum miasta i na jego obrzeżach. Celem projektu jest zachęta do wspólnej uważnej refleksji nad współczesnością.
 
Artyści: Basia Bańda, Gosia Bartosik, Sławomir ZBIOK Czajkowski, Paweł Dunal, Michał Frydrych, Jakub Gliński, Karolina Jabłońska, Magdalena Łazarczyk, Dominika Olszowy, Marta Romankiv, Simone Ruess, Paweł Susid, Małgorzata Wielek – Mandrela, Wykwitex, Paweł Żukowski
Kuratorzy: Marta Gendera, Gustaw Nawrocki, Bartosz Nowak
Projekt graficzny: Monika Szalczyńska


ADAPTACJE - Paweł Żukowski

ADAPTACJE - Paweł Żukowski

ADAPTACJE - Paweł Żukowski

wróć