MENU

Wystawy

PUNKT SZTUKI - Andrzej Wasilewski

Miejski Ośrodek Sztuki zaprasza na nowy PUNKT SZTUKI. Pracę Andrzeja Wasilewskiego można oglądać od 7.11.2015 r. na ścianie przy Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 5.

 

ANDRZEJ WASILEWSKI
Urodzony w 1975 roku. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, gdzie obronił pracę doktorską pt. „Sidła – złudzenie interaktywności”. Mieszka w Poznaniu. Pracuje na Akademii Sztuki w Szczecinie w katedrze Nowych Mediów.
Oprócz serii elektroniczno-kinetycznych instalacji pracuje także w obszarze in-site, realizuje wideo, animacje, generuje dźwięk, tworzy wizualizacje do live-actów, malarstwo traktuje jako pretekst do refleksji nad sensownością medium, traktowanego jako produkt, towar. Dwukrotnie otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury RP. Jest również laureatem nagrody Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego na 7 konkursie im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w 2005 roku. Warszawska Galeria Pokaz przyznała mu nagrodę krytyki artystycznej w 2005 roku. Za żart malarski otrzymał wyróżnienie czasopisma Artluk na XXII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Współpracuje z poznańską Galerią Piekary. Specjalizacja: film, wideo, animacja, obiekt, instalacja, dźwięk, elektronika, malarstwo.


wróć