MENU

Wystawy

Nagroda Artystyczna. Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie

Galeria BWA

Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

Nagroda Artystyczna

Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie

 

11.04.2014 (piątek), godz. 18:00

 

Wystawa czynna od 02.04.2014 do 04.05.2014 r.

 

Ogólnopolski konkurs o Nagrodę Artystyczną Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie 2014

Nagroda Artystyczna UAP jest przyznawana od 2012 roku w drodze konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie, organizowanego przez Wydział Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego

w Poznaniu, adresowanego do studentów i absolwentów kierunku malarstwo państwowych uczelni artystycznych w Polsce. Jego ideą jest wspieranie i promowanie najlepszych studentów i absolwentów tych uczelni. Konkurs służy popularyzacji malarstwa jako jednego z najważniejszych mediów artystycznych, a także jako kierunku studiów.

Finał konkursu odbywa się w Dniu Malarstwa zainaugurowanym podczas pierwszej edycji 30 marca 2012 r.

Informacje dotyczące Nagrody Artystycznej oraz wydarzeń towarzyszących Dniu Malarstwa znajdują się na stronie http://nowyobraz.uap.edu.pl/.

 

Nagrody

Nagroda Artystyczna UAP wynosi 10 000 złotych. Wszystkie osoby nominowane do Nagrody Artystycznej UAP otrzymują zaproszenie do udziału w wystawie konkursowej i nagrody rzeczowe ufundowane przez firmy Ferrario i Renesans. Nominacja posiada status wyróżnienia. W tym roku jury po raz kolejny przyznało także Nagrodę Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim (3 000 zł).

 

Komisja konkursowa w trzeciej edycji

Krzysztof Czerwiński (kolekcjoner sztuki)

dr Wojciech Gorączniak (przewodniczący komisji konkursowej)

dr Tomasz Kalitko (sekretarz komisji konkursowej)

dr Łukasz Kiepuszewski (historyk sztuki, UAM)

prof. Janusz Marciniak

dr Joanna Marcinkowska (sekretarz komisji konkursowej)

Gustaw Nawrocki (Galeria BWA w Gorzowie Wlkp.)

Cristiano Piccinini (APA-Polska)

prof. Andrzej Zdanowicz

 

W tegorocznej edycji otrzymaliśmy 294 zgłoszenia spełniające warunki regulaminu.

Spośród nich 27 lutego 2014 komisja dokonała wyboru 16 osób nominowanych do Nagrody Artystycznej.

 

Nominowani do Nagrody Artystycznej UAP 2014

Daria Błażek, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Bartosz Czarnecki, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Adam Gillert, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Edyta Hul, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Aleksandra Idasiak, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Karolina Jabłońska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Paweł Jaskuła, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Celina Kanunnikava, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Anna Kołacka, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Tomasz Kręcicki, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Agata Kus, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Dawid Marszewski, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Kamila Model, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Kamila Piątkowska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Mateusz Pietrowski, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Filip Wierzbicki-Nowak, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 

Laureaci

20 marca 2014 ogłoszone zostały nazwiska laureatów. Nagrodę Artystyczną otrzymała p. Celina Kanunnikava. Nagrodę Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. otrzymała p. Agata Kus.

 

Wystawa

Otwarcie wystawy konkursowej oraz rozdanie nagród odbyło się 21 marca w Auli UAP (21.03-03.04.2014). Druga odsłona wystawy miała miejsce w Galerii BWA w Gorzowie Wlkp. (11.04-04.05.2014).

 

Możliwość patrzenia

Jesteśmy już po finale trzeciej edycji konkursu o Nagrodę Artystyczną Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie. Od samego początku, tzn. od momentu zainaugurowania tego wydarzenia       w 2012 r., towarzyszy nam uczucie szczególnej satysfakcji. Jego źródłem jest, mówiąc najprościej, możliwość patrzenia na obrazy. Możliwość patrzenia wydaje się skromnym wymaganiem, jednak malarstwo sprawia, że ta codzienna funkcja widzenia staje się filozoficznym sposobem na życie, kluczem do poznania i zrozumienia rzeczywistości.

 

Konkurs dał nam możliwość dostrzeżenia obrazów, które wciąż są ważnym elementem myślenia o świecie i przeżywania świata. Hasła Nowy Obraz i Nowe Spojrzenie zmuszają    do zadawania pytań o to czym owo nowe jest dzisiaj, jak je rozpoznać i czy jest to możliwe. Są to pytania skierowane nie tylko do uczestników konkursu, ale także do nas organizatorów. Na szczęście odpowiedzi nigdy nie są jednoznaczne i łatwe. Być może jedynym autentycznym sposobem formułowania tych pytań jest praktyka artystyczna, praktyka malarska, to szczególne doświadczenie możliwe tylko w przestrzeni obrazu. Przekonujemy się, że nowość spojrzenia nie jest związana z nomenklaturowym traktowaniem sztuki, pogonią za obowiązującymi tendencjami, konwencjami i tematami. Brak recepty na dobry obraz, a tym bardziej na nowy obraz sprawia, że każdy artysta stoi dzisiaj przed poważnym wyzwaniem budowania swojego świata całkowicie od podstaw. Jest to jednak wyzwanie wciąż podejmowane, o czym między innymi świadczy coraz większe zainteresowanie konkursem oraz wysoki poziom tegorocznych nominacji.

 

Trzecia edycja konkursu, oprócz największej do tej pory liczby zgłoszeń, charakteryzowała           się ogromną różnorodnością postaw artystycznych. Pokazała to wystawa w Auli UAP.

Sztuka na tej wystawie jest właśnie taka - każda. Bez kierunków, bez tendencji, bez stylu   (jako zespołu cech, które można dostrzec). Ale za to stapia się tu w jedną całość teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Tak jakby w wielu lustrach odbijały się załamania czasu.

Jest to fragment tekstu Sztuka PO Jerzego Ludwińskiego do katalogu Pokaz Poznański z 1985 r., który mimo dystansu czasowego doskonale sprawdza się dzisiaj, wskazując na otwartość i wielokierunkowość poszukiwań malarskich z jaką mamy do czynienia. Parafrazując te słowa można powiedzieć - malarstwo jest właśnie takie - każde. I jest formułą otwartą, wciąż dającą szansę autentycznej i żywej wypowiedzi.

W imieniu Wydziału Malarstwa UAP oraz komisji dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu. Gratuluję osobom nominowanym oraz laureatkom obu nagród, życząc satysfakcji, wytrwałości i uporu w dalszej pracy artystycznej.

 

Wojciech Gorączniak

 

 

Organizator:

Wydział Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

 

Współpraca:

Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp., Ferrario, Renesans

 

Patronat medialny:

Publikacja Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 2014

 

 

 


G38, Celina_Kanunikava

Psychołazienka, Agata Kus

Głowa rodziny, Piątkowska Kamila

Oko, Kanunikava Celina

Champion of the skull, Daria Błażek

Kuźnicza 10, Adam Gillert

wróć