MENU

Wystawy

I FORUM MALARSTWA POLSKIEGO - LESKO 2001

Galeria BWA
 
CZERWIEC
 
Celem Forum Malarstwa Polskiego jest kształtowanie wizerunku rodzimego malarstwa w kraju i za granicą. Artyści jako temat wybrali ideę kontemplacji w malarstwie. Ze spotkania wybitnych twórców współczesnego malarstwa zrodziła sie interesująca prezentacja indywidualnych postaw wobec piękna i metafizyki. Autorów eksponowanych dzieł łączy poszukiwanie prawdy wewnętrznej, własnej tożsamości oraz głęboka wiara w sens tworzenia.
 

W I Forum Malarstwa Polskiego udział wzięli:
 
- Janusz Karbowniczek (artysta grafik, prof. ASP w Katowicach),
- Włodzimierz Łajming (artysta malarz, prof. ASP w Gdańsku),
- Arika Madeyska (artysta malarz, mieszka we Francji),
- Grzegorz Pabel (artysta malarz, prof. ASP w Warszawie),
- Jan Pręgowski (artysta malarz, prof. Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu),
- Kazimierz Rochecki (artysta malarz, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu),
- Marek Sapetto (artysta grafik i malarz, prof. ASP w Warszawie),
- Bogdan Wegner (artysta malarz, prof. ASP w Poznaniu),
- Bogdan Wojtasiak (artysta malarz, prof. ASP w Poznaniu),
- Adam Wsiołkowski (artysta malarz, prof. ASP w Krakowie).
 
     Przewrotne obrazy Janusza Karbowniczka, profesora katowickiego Wydziału Grafiki krakowskiej ASP komentują rzeczywistość w sposób daleki od prostego wykładu. Gdzieś obok można obejrzeć obrazy Marka Sapetto, profesora warszawskiej ASP, prekursora polskiej nowej figuracji. Tuż obok zawisły abstrakcje Bogdana Wojtasika z poznańskiej ASP i przetworzone, odrealnione, bardzo interesujące pejzaże drugiego poznaniaka, prof. Bogdana Wegnera.
     Ekspozycji dopełniają prace prof. Włodzimierza Łajminga, prof. Grzegorza Pabla, prof. Jana Pręgowskiego oraz niespokojne, utrzymane w tradycji geometrycznych ikon obrazy prof. Adama Wsiołkowskiego. Zupełnie odrębne miejsce zajmują obrazy sakralne Kazimierza Rocheckiego z UMK w Toruniu i jednocześnie komisarza pleneru. Na plener i I Forum Malarstwa Polskiego przyjechali sami profesorowie najważniejszych polskich uczelni plastycznych;
Gazeta Wyborcza 20.06.2002 r. 
 

wróć