MENU

Wystawy

DANUTA CIECHANOWSKA - MALARSTWO

Galeria BWA
 
PAŹDZIERNIK-LISTOPAD
 
"KRESY"
 
Danuta Ciechanowska urodziła się 15 kwietnia 1965 w Toruniu, dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w pracowni malarstwa Janusza Kaczmarskiego w 1990, członek ZPAP od 1991, pedagog od 1994. 
 
Prawdziwie wielkoformatowe i kameralne malarstwo oraz rysunek Ciechanowskiej są zjawiskiem niezwykle trudnym do sklasyfikowania, niemieszczącym się w ramach żadnej „szkoły” malarskiej; Fragment tekstu z katalogu „Danuta Ciechanowska „Kresy”. 
 
Malarstwo Danuty Ciechanowskiej dąży do monumentu, jest wielkomyślne, poważne i surowe, dotyka spraw zasadniczych i ostatecznych, jest klasyczne w najlepszym sensie tego słowa, może stanowić wizualną alternatywę problematyki dramatu antycznego;
Wojciech Kapelański, artysta malarz.

wróć