MENU

Wystawy

WYSTAWA POPLENEROWA - SULĘCIN 2001

SIERPIEŃ

Galeria BWA
 
Prezentacja prac 15 artystów z Polski, Rosji, Czech i Niemiec, którzy brali udział w VI Międzynarodowym Plenerze Malarskim.
 
Nie narzucamy artystom tematu. Niektórzy rozstawiają sztalugi na łąkach, inni na ulicach. A jeszcze inni wolą malować w pracowni. Każdy plener kończy się roboczą wystawą, na której prezentowane są wszystkie prace. Na gorzowski wernisaż w MOS przyjechał m.in. Aleksy Nowak, artysta z Sieradza, autor bardzo ciekawych grafik. –Inni uczestnicy pleneru najczęściej tworzą „portrety miejsca”- opowiadał. –Ja wolę poszukiwać „momentów magicznych” i bawić się kreską; Gazeta Lubuska 26.08.2002 r. 

Wystawa rozpada się na trzy nurty- klasyczny pejzaż, martwa natura oraz abstrakcja. To rzetelne, klasyczne, zaczepione o XIX wiek obrazy, które powstają na każdym plenerze; Gazeta Wyborcza 23.08.2002 r. 

wróć