MENU

Wystawy

JAROSŁAW DZIĘCIELEWSKI

LIPIEC
 
Galeria BWA
 
Konsekracja V
 
Urodzony 23.03.1963 roku we Wschowie. Studiował w ASP w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, w pracowniach rzeźby prof. Olgierda Truszczyńskiego i rysunku prof. Jarosława Kozłowskiego. Dyplom uzyskał w pracowni rzeźby w 1991. W latach 1998 i 1999 prowadzi pracownię rzeźby; wykłada zagadnienia i tendencje sztuki współczesnej w Studium Sztuki Plastycznej w Głogowie. Od 2000 r. adiunkt w WSP z Zielonej Górze, obecnie w Uniwersytecie Zielonogórskim. Zajmuje się rzeźbą, obiektem, pokazami. 

Dzięcielewski swoje zainteresowania i wiedzę skupia wokół sztuki najnowszej. To umożliwia mu realizację wykładów poświęconych poszczególnym kierunkom. Umiejętności konstruowania i zapisu własnych przemyśleń wraz z dowodami szerokiego zainteresowania filozoficzno- estetycznego wpływa znacząco na postawę intelektualną, a w dalszej konsekwencji na kształt twórczości plastycznej. Dzięcielewski intelektualnie prowadzi dialog z samym sobą, zadając sobie pytania, na które często- być może przekornie, nie znajduje odpowiedzi. 
W przypadku Dzięcielewskiego obiekty powstają w wyniku toczącego się wewnętrznego dialogu wyizolowanego zewnętrznie. Jego twórczość zawarta w geometrii przedmiotu, wynika z immanentnej filozofii subiektywno- idealistycznej. Zapoznając się z dorobkiem artystycznym Dzięcielewskiego uważam, że w jego twórczości wiele się zdarza,a ponadto jeszcze wszystko może się zdarzyć; fragment wypowiedzi prof. Edwarda Sitka, Gdańsk 14.04.2000 r. 
 
W swojej „Konsekracji V” Jarosław Dzięcielewski pokazał proste, surowe formy, które współgrają z przestrzenią. Autor jest adiunktem Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne i zbiorowe; Gazeta Lubuska 11.07.2002 r.

wróć