MENU

Wystawy

37 DOROCZNA WYSTAWA FOTOGRAFII GTF

LUTY 
 
Mała Galeria BWA-GTF
 
Kolejno nagrody otrzymali:
 
1. Sławomir Sajkowski 
2. Wojciech Szepel 
3. Paweł Górski 
 
Różne tendencje współczesnej polskiej fotografii znalazły odbicie w 150 pracach 16 autorów oraz w kilku zestawach barwnych przeźroczy zgłoszonych do 37-dorocznej wystawy Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Obrazują one niemal wszystkie podstawowe kierunki poszukiwań w tej dziedzinie – od fotografii artystycznej i reportażu, po tzw. fotografię kreacyjną i elementarną. 
Warto zauważyć, że podstawowy cel ruchu, którego cząstką jest GTF, stanowi kształtowanie postaw twórczych i umożliwienie wypowiedzi o rzeczywistości otaczającej autorów. Mieszczą się one w kategoriach sztuki, ale także – bardziej powszechnych, zaliczanych do twórczej fotografii, ważnej dla rozwoju osobowości autora oraz odbiorcy. 
Jury pod przewodnictwem Janusza Nowackiego I nagrodę przyznało Sławomirowi Sajkowskiemu za zestaw 6 prac bez tytułu. Laureatem II nagrody został Wojciech Szepel, a III Paweł Górski. Przyznano także wyróżnienia: Andrzejowi Miłoszowi za reportaż, Piotrowi Perczyńskiemu za pejzaż i przeźrocza, Wojciechowi Szepelowi za portret i Henrykowi Jarmołowiczowi za zdjęcia starej architektury; Gazeta Nowa nr 14/ 21.01.1992 r. 
 
 

wróć