MENU

Wystawy

PRZEGLĄD PLASTYKI GORZOWSKIEJ 92

LUTY 
 
Galeria BWA
 
W wystawie udział wzięli:
 
Zofia Bilińska
Magdalena Ćwiertnia
Andrzej Gordon
Roman Kasprowicz
Janusz Moraczewski
Gustaw Nawrocki
Wiesław Nowakowski
Zbigniew Olchowik
Juliusz Piechocki
Anna Szymanek
Andrzej Wieczorek
Henryka Zaremba
Henryka Żbik-Nierubiec
 
Ekspozycja była wysoce profesjonalna obejmująca prace 13 plastyków. Niektórych artystów – np. sympatycznego Andrzeja Wieczorka – można było posądzić o nadmierną komercjalizację swojej muzy, ale na tej wystawie przedstawił zestaw całkiem interesujących prac abstrakcyjnych, za które otrzymał jedną z trzech równorzędnych nagród. Obok niego, takie same nagrody otrzymali Roman Kasprowicz i Wiesław Nowakowski.
Interesujące rzeźby pokazała Zofia Bilińska, której „Portret pani L.” w spatynowanym brązie (piękne, maleńkie popiersie w dosłownym i frywolnym znaczeniu tego słowa) – obok ilustracji Magdaleny Ćwiertni – dostało nagrodę publiczności. 
Podobały mi się jeszcze rysunki i pastele Andrzeja Gordona, którego kreska jest zachwycająca. O każdym z pozostałych autorów można powiedzieć coś sympatycznego i… krytycznego. Jednak dla porządku odnotujemy jeszcze tylko, że godne obejrzenia są ceramiki Anny Szymanek, że można popatrzeć na proces modnej ostatnio amerykanizacji sztuki malarskiej w pracach Janusza Moraczewskiego i Gustawa Nawrockiego; Ireneusz Krzysztof Szmidt; Gazeta Nowa 05.02.1992 r.  
 
 

wróć