MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

PIOTR KUNCE, ROMAN ŻYGULSKI - GRAFIKA

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 
 
Galeria BWA
 
Piotr Kunce urodził się w 1947 roku w Krakowie. Studia na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom w Pracowni Plakatu i w Pracowni Litografii w 1973 roku. Kieruje pracownią Projektowania Plakatu na ASP w Krakowie. Uprawia twórczość w zakresie grafiki warsztatowej, plakatu i projektowania graficznego.
 
Roman Żygulski urodził się w 1951 roku w Krakowie. Dyplom uzyskał w ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki w 1974 roku. Studiował w Pracowni Litografii u prof. Włodzimierza Kunza oraz projektowanie graficzne pod kierunkiem doc. Witolda Skulicza. Tuż po dyplomie związał się etatowo z Akademią, a od 1978 roku współpracował z prof. Włodzimierzem Kunzem w zakresie kształcenia litografii. W 1982 roku uzyskał etat adiunkta. Od 1986 roku kieruje samodzielnie Pracownią Litografii. Uprawia głównie litografię, biorąc udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Pracuje również, jako projektant grafiki książkowej.


wróć