MENU

Wystawy

SŁAWOMIR KITOWSKI - PLAKAT TEATRALNY

CZERWIEC-LIPIEC

Mała Galeria BWA-GTF

Sławomir Kitowski urodził się w 1953 roku w Gdyni. W 1979 ukończył studia magisterskie na Uniwerstytecie Gdańskim.
W 1984 roku weryfikował uprawiany zawód otrzymując na podstawie przedstawionych prac uprawnienia artysty-grafika. Zajmuje się przede wszystkim grafika użytkową, projektuje plakaty.

„Reklama jest „sztuką łagodnej perswazji”. W tym przypadku dla mnie celem nadrzędnym jest teatr, każda premiera, wartościowe zjawiska, artyści” – mówi Sławomir Kitowski.
Swoimi plakatami artysta przeciwstawia się obecnej sytuacji, w której plakaty zatraciły swoją pierwotną funkcję zapowiadania imprezy na ulicy, a przyjęły nową, stając się dziełami sztuki trafiającymi do muzeów, kolekcjonerów. Kitowski uważa, że przedstawienie teatralne nie jest tylko pretekstem do wypowiedzi artysty o świecie poprzez plakat, w którym indywidualność twórcy – a nie reklamowany przedmiot – odgrywa rolę decydującą. Nie można zapominać, że jest to grafika użytkowa i musi spełniać wymogi wydawcy.
Autora eksponowanych plakatów interesuje przede wszystkim temat, który reklamuje lub ilustruje, a jego praca nie jest okazją do „sprzedania” własnych wizji teatralnych. Ważny jest potencjalny widz, który dzięki plakatowi zainteresuje się spektaklem.
K.K., fragment tekstu z katalogu wystawy
 
„Gdybym miała określić je jednym słowem powiedziałabym, że są one skromne. Ale jest to skromność w bardzo dobrym gatunku – wynika bowiem z dużej samowiedzy i zdania sobie sprawy z odgrywanej roli i wypełnianej funkcji. Te plakaty istotnie informują, reklamują, przekazują określone wiadomości, zachęcają do pójścia na imprezę. A zatem każdy z plakatów jest w pełni sobą i nie próbuje przekonywać nas i siebie, że jest ważniejszy od sprawy, o której mówi”.
Katarzyna Młynarczyk
 

wróć