MENU

  • Rusicka Lecnim - plakat wystawy

  • Dawid Szafrański - plakat wystawy

Wystawy

II OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA TKANINY UNIKATOWEJ - ŁÓDŹ 81

CZERWIEC

Galeria BWA

Na wystawie tkaniny unikatowej zaprezentowano prace grupy łódzkiej, między innymi: Kazimiery Frymark-Błaszczyk, Anny Olczyk-Kocikowej, Dobrosławy Kowalewskiej, Bolesława Tomaszkiewicza.

Z rozmów z artystami biorącymi udział w obecnej wystawie wiem, jak bardzo cenią sobie zataczające coraz szersze kręgi „akcje gorzowskie” – spotkania, plenery, sympozja i wystawy, ukazujące różne środowiska tkackie, umożliwiające wymianę doświadczeń, sprawdzenie własnej drogi twórczej, nawiązywanie znajomości i przyjaźni. Gorzowski zespół działaczy jest chyba w tej chwili jedynym prawdziwym mecenasem sztuki tkackiej, który docenił znaczenie sojuszu świata pracy ze sztuką, z jej żywymi i bardzo potrzebującymi integracji przedstawicielami. I za to należy się wszystkim inicjatorom i realizatorom tych akcji słowa szczerego uznania.
                                                                            Krystyna Kondratiukowa, honorowy kustosz Centralnego Muzeum Włókiennictwa 

 

 

 

 
wróć