MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

SCENA PLASTYCZNA SPEKTAKLU AUTORSKIEGO Z WROCŁAWIA

GRUDZIEŃ

Galeria BWA

AMBALANGUA – „KRĄG WSPÓŁCZESNY”

Wystawa sztuki współczesnej udostępniona z Wrocławia.
 
Z inicjatywy Bogusława Jasińskiego powstało Studio Sztuki Współczesnej, którego celem stało się prezentowanie i upowszechnianie głównych nurtów poszukiwań w sztuce najnowszej. Działalność studium zapoczątkowała prezentacja „Kręgu Współistnienia Ambalangua” – z Wrocławia. 
Krąg Współistnienia Ambalangua jest związany z wrocławskim Centrum Kultury Akademickiej „Pałacyk”. Grupuje ludzi pragnących znaleźć nowe formy wyrazu oraz niekonwencjonalne formy przekazu i komunikowania się z odbiorcą. 
Widzowie nieprzygotowani mogą być zaskoczeni spektaklami „Ambalangui”, nie mniej właśnie czynne w nich uczestniczenie, przełamanie bariery bierności wytwarza między wykonawcami i publicznością szczególną więź, wpływa na kształtowanie nowego spojrzenia na sztukę oraz inspiruje widza do twórczego zaangażowania; Gazeta Lubuska 09.12.1981r.
 

wróć