MENU

  • 247 godzin - plakat wystawy

Wystawy

KRZYSZTOF MĘTEL - OGIEŃ NIE MÓWI DOSYĆ

Otwarcie 28.08, 18:00
Wystawa czynna do 4.10.2020
Kurator: Gustaw Nawrocki

Krzysztof Mętel (1993) ukończył Wydział Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Pracę dyplomową Zmierzch drugiego świata. Półperyferie i utrwalony stan przejściowy przygotował w pracowni dr hab. Dominika Lejmana. Edukację kontynuuje na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich UAP. Pracuje na uczelni macierzystej w VI Pracowni Malarstwa.

W trakcie studiów uczestniczył w wymianie studenckiej z Shangai Normal University (pracownia He Zhenhao). Pierwszą wystawę indywidualną Anestetyki, zorganizował w wynajętym gabinecie lekarskim przychodni NZOZ Plac Kolegiacki w Poznaniu. Kolejną serię obrazów zaprezentował na wystawie Postmodernistyczna nostalgia jako azyl dla tych, którzy desperacko poszukują dawnych wartości, popadając tym samym w anachronizm i sentymentalizm, rozumiane jako oferta powierzchownego i estetycznego rozwiązania istotnych problemów, w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

Nagrodzony w PAR 2018, Konkursie malarskim im. Wojciecha Fangora oraz konkursie Nowy obraz / nowe spojrzenie. W 2019 roku zaprezentował wystawę Painting as a game w Pienkow Gallery w Knoxville (USA), a także zrealizował miesięczną rezydencję w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, zakończoną wystawą Under Construction


wróć