MENU

WYDARZENIA

                      

PO CO DZIECIOM GALERIA SZTUKI? DZIECKO JAKO TWÓRCA I OBYWATEL.

Zapraszamy na warsztaty dla opiekunów, rodziców i nauczycieli.

 

Po co dzieciom galeria sztuki? Dziecko jako twórca i obywatel.

 

Sobota, 8 czerwca, godz. 15:00

 

prowadzenie: Weronika Idzikowska

 

Czy wychowując przyszłych odbiorców sztuki, można jednocześnie wzmacniać poczucie wartości dzieci? Czy ćwicząc krytyczne patrzenie na sztukę, da się ćwiczyć krytyczne myślenie? Czy rozwój twórczy dzieci może iść w parze z rozwojem obywatelskim? I co właściwie robić z dziećmi na wystawie sztuki współczesnej?

Podczas naszego mikrolaboratorium poszukamy odpowiedzi na te właśnie pytania. Zapraszamy nauczycieli, animatorów, edukatorów, rodziców, opiekunów ‒ zarówno tych, którzy interesują się sztuką, jak i tych, którzy nie wiedzą, co z nią zrobić.

Pierwsza część spotkania ma charakter seminaryjny i jest wprowadzeniem do tematu wykorzystania pedagogiki emancypacyjnej w działaniach związanych ze sztuką współczesną. Druga część spotkania ma formułę warsztatu na ekspozycji ze wskazaniem konkretnych narzędzi i ćwiczeń do pracy.

Spotkanie przeznaczone dla osób współpracujących/opiekujących się dziećmi w wieku szkolnym.

Po zakończeniu działań uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Dzieci uczestników podczas spotkania mile widziane: zaprosimy dzieci do obejrzenia wystawy oraz współpracy z rodzicami i opiekunami w trakcie zadań warsztatowych. :)

 

Czas trwania spotkania: 4h

 

Zgłoszenia proszę składać telefonicznie 95 733 25 67 lub mailowo nowak@mosart.pl

 

warsztaty towarzyszą wystawie Sztuka szuka i stuka
http://www.mosart.pl/galeria-bwa/detail,nID,6164

 

Weronika Idzikowska (kuratorka wystawy) - animatorka społeczna i kulturowa, pedagożka kultury. Ukończyła m.in. Laboratorium „Projektowanie Kultury” na Uniwersytecie SWPS oraz szkolenie certyfikacyjne dla trenerów Familylab Polska. Współpracuje m.in. z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie, Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. Współautorka podręcznika dla animatorów kultury i nauczycieli pt. Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, animatorów, rodziców, dorosłych zainteresowanych podejmowaniem długofalowych działań na rzecz rozwoju społeczności dziecięcych oraz budowaniem i wzmacnianiem perspektywy relacyjnej w pracy z dziećmi. W działaniach, które proponuje, inspiruje się podejściem pedagogicznym duńskiego terapeuty rodzinnego i pedagoga, Jespera Juul’a, wartościami obecnymi w procesie Porozumienia bez Przemocy oraz odwołuje się do własnych doświadczeń w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi.

 


wróć