MENU

WYDARZENIA

                      

POLITYCZNY BAUHAUS - wykład Agaty Szydłowskiej - cykl BAUHAUS W GORZOWIE

MOS, 16.05, godz. 18:00

Bauhaus funkcjonował w trudnym miejscu i w trudnym czasie. Założony zaraz po I wojnie światowej w Weimarze, przez kolejne lata próbował odnaleźć się w coraz trudniejszej sytuacji politycznej. Związani z nim twórcy być może nie byli radykałami, lecz tak z pozoru niewinne pomysły, jak likwidacja wielkich liter w zapisie języka niemieckiego, były wywrotowe. Jednocześnie kobiety związane z tą uczelnią wciąż nie były dopuszczane do stereotypowo męskich dziedzin projektowania. Wykład będzie próbą prześledzenia koncepcji projektowych powstałych w Bauhausie i omówienia ich w kontekście zagadnień związanych z polityką.

Agata Szydłowska – historyczka dizajnu, kuratorka, autorka artykułów i książek na temat projektowania. Doktorka nauk humanistycznych w zakresie etnologii, absolwentka historii sztuki na UW oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Pracuje jako adiunktka w Katedrze Historii i Teorii Designu na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Autorka m.in. książki Paneuropa, Kometa, Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce (razem z Marianem Misiakiem, wyd. Karakter). W 2018 roku nakładem Wydawnictwa Ossolineum ukazała się książkowa wersja jej pracy doktorskiej, pod tytułem Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989. Agata Szydłowska jest także kuratorką i współkuratorką kilkunastu wystaw poświęconych polskiemu projektowaniu pokazywanych m.in. na Wanted Design w Nowym Jorku, czy w ramach Tokyo Designers Week. W 2019 roku współtworzyła (razem z Małgorzatą Gurowską i Maciejem Siudą) wystawę w pawilonie polskim na XXII Triennale di Milano Broken Nature. Design Takes on Human Survival zatytułowaną MYKOsystem.

CYKL BAUHAUS W GORZOWIE - zapraszamy do udziału w nowym cyklu spotkań poświęconych ideom Bauhausu. Dziedzictwo architektoniczne Gorzowa daje wiele powodów do tego, by świętować jubileusz 100-lecia założenia słynnej szkoły z Dessau. W ciągu najbliższego roku przybliżymy mieszkańcom idee Bauhausu w różnych dziedzinach sztuki i odniesiemy się do regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Wydarzenie odbywa się we współpracy z gorzowskim Oddziałem SARP.


Marianne Brandt, czajniczki, 1924 fot. Sailko / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

wróć