MENU

WYDARZENIA

Ostre przedmioty. Materia, z której zrobiona jest sztuka - spotkanie z Wojciechem Szymańskim

5.12, godzina 18:00

Wykład poświęcony jest zagadnieniu materialności sztuki w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku oraz ówczesnym rozmaitym sposobom stosowania materii. Sprowadzenie dyskusji o sztuce do problematyki zupełnie podstawowej, czyli zagadnienia jej materialności, nie jest jednak czystym redukcjonizmem i uproszczeniem. Przeciwnie, ukazane zostaną złożone konteksty filozoficzne oraz aspekty estetyczno-polityczne podejmowanych wówczas przez artystów i artystki wyborów „materiałowych”. Spektrum tych materiałów natomiast okazuje się niezwykle szerokie, a sam termin materia zadziwiająco pojemny, obejmując swym zakresem tworzywa tradycyjne, jak również nowe, industrialne materiały powojnia oraz, koniec końców, samo ciało; to, które należy do artysty/artystki, a także to, które określić można mianem ciała społecznego.

Dr Wojciech Szymański, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Magisterium z historii sztuki otrzymał w 2008 roku w Instytucie Historii Sztuki UJ, magisterium z filozofii w 2010 roku w Instytucie Filozofii UJ. W 2013 roku doktoryzował się na Wydziale Historycznym UJ na podstawie pracy „Postminimalizm w sztukach wizualnych w latach 1985-2000. Artyści wobec dziedzictwa minimalizmu. Roni Horn, Felix Gonzalez-Torres, Derek Jarman”. W latach 2014-2017 pracował jako adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie realizował przyznany przez Narodowe Centrum Nauki staż podoktorski pt. „Obrazy (z) Wielkiej Wojny. Sposoby reprezentacji Wielkiej Wojny 1914-1918 w sztuce w Polsce”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2016), laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2017). Krytyk sztuki i niezależny kurator, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

Podczas spotkania obejrzymy film:
Merce Cunningham, "Antic Meet", 1964, 40 min.
dzięki uprzejmości/ courtesy: Electronic Arts Intermix (EAI), New York

Projekcja jest częścią obchodów stulecia urodzin Merce Cunningham


wróć