MENU

WYDARZENIA

SPOTKANIE Z INGĄ IWASIÓW

9.10, godzina 18:00, MOS

O codzienności na poniemieckich terenach w Polsce, fascynacji niemieckim
dziedzictwem kulturowym, a także o pamięci, która zawodzi
porozmawiamy z Ingą Iwasiów – autorką słynnej książki „Bambino”,
w której opisuje losy mieszkańców powojennego Szczecina. Podczas
spotkania zapytamy także o trudności w opowiadaniu i opisywaniu
polsko-niemieckiej historii we współczesnej literaturze.

Inga Iwasiów – krytyczka literacka, prozaiczka, historyczka i teoretyczka
literatury, poetka. Od 2000 roku profesorka Uniwersytetu
Szczecińskiego. Jurorka Nagrody Literackiej „Nike”, Nagrody Conrada
oraz Poznańskiej Nagrody Literackiej, a także Nagrody Dramaturgicznej
Metafory Rzeczywistości. Wydała miedzy innymi tomy
rozpraw i esejów: Gender dla średniozaawansowanych, Parafrazy
i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czytania, Rewindykacje.
Kobieta czytająca dzisiaj,
zbiory wierszy Miłość i 39/41, opowiadania
Smaki i dotyki, powieści Bambino, Ku słońcu, Na krótko, Pięćdziesiątka
oraz prozę autobiograficzną Umarł mi.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki
Federalnej Niemiec przekazywanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach
linii projektowej „Europa 1918-2018: zachować pamięć, kształtować przyszłość”.


Treffen mit Inga Iwasiów
9.10. um 18 Uhr
MOS

Über den Alltag in den ehemaligen deutschen Gebieten in Polen, die Begeisterung für das deutsche Kulturerbe und Erinnerungskultur, welche oft versagt, reden wir mit Inga Iwasiów, Autorin des berühmten Buches „Bambino“, in welchem sie die Nachkriegsschicksale der Einwohner von Szczecin beschreibt. Bei dem Treffen fragen wir auch nach den Schwierigkeiten beim Erzählen und Schreiben über die deutsche Geschichte in der polnischen Literatur der Gegenwart.

Inga Iwasiów – Literaturkritikerin, Schriftstellerin, Historikerin, Lyrikerin und Literaturtheoretikerin. Seit 2000 Professorin an der Universität in Szczecin. Jurorin des Literaturpreises „Nike“, Conrad-Literaturpreises, Dramaturgischen Literaturpreises „Matafory Rzeczywistości“. Autorin der zahlreichen Publikationen u.a. „Gender dla średniozaawansowanych“ (Gender für Laien), „Parafrazy i reinterpretacje“ (Paraphrase und Reinterpretation), „ Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj“ (Restitutionen. Frau liest heute). Gedichte: „ Liebe 39 / 41“. Erzählungen: „Smaki i dotyki“ (Schmecken und Tasten). Romane: „Bambino“, „Ku słońcu“ (Zur Sonne) und „Na krótko“ (In Kürze) , „Pięćdziesiątka“ (Die Fünfziger). Autobiografie: „Umarł mi“ (Er ist tot).

Realisiert wurde die Ausstellung mit finanzieller Unterstützung des Auswärtigen Amts der Bundesrepublik Deutschland (Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit) im Rahmen der Projektlinie “Europa 1918-2018: Erinnerung(en) bewahren, Zukunft gestalten”.


wróć