MENU

  • Sebastian Krok - plakat wystawy

Wystawy

Wolfgang Brenner - JESTEM

Wolfgang Brenner
Jestem


26.04-25.05.2014

 

Artystyczne obiekty Wolfganga Brennera, czy to fotografie czy malarstwo przedstawiają jego własny świat zbudowany z różnych elementów rzeczywistości. Dokonane zestawy tych elementów w poszczególnych pracach ujawniają ich tematyczną semiotykę. Artysta tym samym nie pozostaje obojętny wobec otaczającej go zmiennej rzeczywistości (doświadczeń i emocji osobistych, wydarzeń społecznych i politycznych). Tym samym kategorycznie, jasno i zdecydowanie artykułuje własne poglądy, sprzeciwia się powszechnej obojętności wobec świata. Krytyczna i zaangażowana postawa  jednocześnie jest autokontrolna wobec własnych doświadczeń i postaw w przestrzeni upływającego czasu.
Jego prace bazujące na podłożu tradycyjnych technik rysunkowych, malarskich i fotograficznych, posiadają nawarstwienia indywidualnego „piętna” w postaci interwencji tekstów – komentarzy, nakładających się ekspresyjnych znaków malarskich i „klisz” obrazów fotograficznych. Indywidualne eksperymenty technologiczne artysta traktuje lekko i z dystansem do środków wyrazu: często zabawne i przewrotne komentarze nadają jego pracom autentyzmu ciekawych dialogów z samym sobą. Brenner posługuje się tu z łatwością formą poezji i znaku graficznego; wyraża własny bogaty i interesujący świat pozostający w żywym kontekście z rzeczywistością.
Poszczególne prace Wolfganga Brennera są dla widza odkrywaniem i badaniem „nowego świata”, pełnego anegdot i komentarzy, niezwykłych form i nowych przestrzeni.
 


wróć