MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

GRANICE PERYFERII

Wystawa artystów ze Szkocji:

Jonathan Claxton
Karen Laing
Carol Mason
Peter Russel
Karen Strang

13 listopada - 12 grudnia 2004 r.

Projekt szkocki Granice peryferii prezentowany w sierpniu i wrześniu 2004 r. w Galerii XX1 w Warszawie został zapoczątkowany przez kontakty rodzinne i twórcze pomiędzy artystami szkockimi a naszym krajem. Dla niektórych z nich Polska jest ojczyzną ich przodków. Prezentowane prace artystyczne nawiązują do faktu rozszerzenia Unii Europejskiej i kwestii z tym związanymi. Włączenie Polski i 9 innych krajów zamyka pewien okres europejskiej historii. Przemiany polityczne, społeczne i ekonomiczne - ich zasięg i kierunek są podstawowymi problemami dyskutowanymi przez kraje członkowskie. Rozszerzenie ułatwia wzajemne kontakty i podróże. Jednocześnie jednak wiele krajów wschodniej i południowej Europy znajduje się poza wspólnotą, co rodzi nowe problemy.
Artyści szkoccy: Jonathan Claxton, Karen Laing, Carol Mason, Peter Russell i Karen Strang przez 10 dni pracowali w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku tworząc rzeźby i instalacje poruszające temat przekraczania granic, przemian europejskiej świadomości, pamięci i wspomnień rodzinnych, poszukiwania własnej tożsamości. Artyści zastanawiają się też nad przemianami geopolitycznymi zachodzącymi w Europie. Szkocja jest krajem leżącym geograficznie na peryferiach kontynentu, ale postrzeganym jako jedno z ważnych centrów politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Polska znajdująca się w środku Europy przez wiele dekad była odizolowana od bogatych krajów zachodnich. Dopiero dziś ma możliwość włączenia się tak naprawdę do międzynarodowego obiegu. Pojęcie peryferii podlega transformacji, a sytuacja kultury renegocjacjom odbywającym się na terenie sztuki poprzez organizowanie wystaw, które dają ich uczestnikom możliwość spotkań, wymiany, współpracy i wzajemnego poznania swoich krajów. Artyści weryfikują też poglądy i stereotypy panujące w ich krajach na temat innych. To oczywiście efekt globalizacji, która ułatwiła komunikację i stworzyła ponadnarodowe wspólnoty. (Peter Russell)

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. B. Nowak

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. B. Nowak

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. B. Nowak

fot. B. Nowak

wróć