MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

LESZEK KNAFLEWSKI

BORN TO PLAY - OBIEKTY
TRUMNA ELEKTRYCZNA - AUDIO PERFORMANCE

16 stycznia - 22 lutego 2004 r.

Prezentacja Leszka Knaflewskiego składała się z dwóch części - audio-performance’u Trumna Elektryczna – „koncertu” na specjalnie do tego celu stworzonym przez autora instrumencie oraz wystawy.
Działania z trumną Leszek Knaflewski wykonuje od 1999 roku. Pierwszy pokaz odbył się w Galerii AT przy ASP w Poznaniu. Początkowe akcje były bardziej oszczędne w środkach wyrazu, później zaczęły ewoluować, zyskując nowe, bogatsze formy dźwięku. Obecnie trumna połączona jest z licznymi urządzeniami przetwarzającymi dźwięk. Warstwa muzyczna jest w dużej części improwizacją, dlatego performance za każdym razem jest niepowtarzalnym wydarzeniem.
W salach Galerii Fotografii i Nowych Mediów można było zobaczyć sześć instalacji. Parę (1990) – najwcześniejszą z prezentownych instalację składającą się z dwóch form przypominających korzenie-krzyże ułożonych na łóżku. Calendar - cykl obiektów, które powstają już od kilku lat. Każdy z nich zawiera około 600 małych form wykonanych z preparowanych korzeni, przypominających swym kształtem plemniki, kijanki itp.
W instalacjach Balet biernego oporu i Born to Play, podobnie jak w przypadku performance, artysta wykorzystał motyw trumny. Za pomocą „trumny” autor analizuje potoczne znaczenie przedmiotów i możliwości otwarcia na nowe konteksty.
Podobne problemy porusza praca Niedziela pokazywana m.in. na wystawie Irreligia w Brukseli w 2001 r. Użyty w niej wizerunek Chrystusa i skrawki białego płótna przywołują skojarzenia z odświętnymi strojami zakładanymi w niedzielę przed wyjściem do kościoła. Również w tej pracy ścierają się ze sobą tradycyjne, schematyczne pojmowanie z próbą twórczego wykroczenia poza konwencje. Jak w podziale Nietzschego występują siły aktywne i reaktywne. To, co twórcze, życiowe, blokowane jest przez postawy zachowawcze, odwołujące się do tradycji, zastanego porządku. Z drugiej strony te blokujące siły wymuszają potrzeby ich pokonywania. Poczuciu mocy towarzyszy niemoc.

Leszek Knaflewski - ur. 8.05.1960r. w Poznaniu. Studia w PWSSP w Poznaniu w latach 1980-1985. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta  w ASP Poznań oraz w Instytucie Sztuk Pięknych w Zielonej Górze. Współtwórca grupy „Koło Klipsa”. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

                                                           

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

fot. Z. Sejwa

wróć