MENU

Edukacja

zakończenie warsztatów MISIETUPODOBA

Uroczyste zakończenie warsztatów sztuki współczesnej MISIETUPODOBA 2009/2010 odbyło się 31 maja o godzinie 10.00 w Miejskim Ośrodku Sztuki. Podczas zakończenia miała miejsce akcja Flash Mob (żywa rzeźba z udziałem 350 dzieci), zaprezentowane zostały prace dzieci i zdjęcia z przebiegu warsztatów oraz odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów.
 

 


 

 

 
Przez cały rok szkolny 2009/2010 w projekcie brało udział ok 350 dzieci w wieku 7-9 lat, ze szkół z Gorzowa, Deszczna i Kłodawy. Warsztaty odkrywały przed najmłodszymi różne formy wypowiedzi jakimi posługuje się współczesna sztuka. Główny cel jaki postanowiliśmy zrealizować  to przygotowanie młodego pokolenia do odbioru sztuki najnowszej. Każde spotkanie poświęcone było wybranemu kierunkowi w sztuce współczesnej. Otwartość dzieci i brak schematów dotyczących twórczości sprawiły, że warsztaty stały się okazją do pobudzania dziecięcej wyobraźni i wrażliwości. Próbowaliśmy kształtować umiejętność wyrażania się w takich formach jak happening, performance, instalacje, body art, land art, street art czy flash mob. Program przybliżył m.in. takie terminy i zjawiska jak: happening, abstrakcja, dadaizm, ekspresjonizm, Fluxus, street art i pop-art. W formie zabawy dzieciom zostały przemycone środki wyrazu, którymi posługują się artyści współcześni. Zabawa stała się procesem tworzenia, tak jak i proces tworzenia może być grą z odbiorcami. Mamy nadzieję, że każde spotkanie było dla dzieci wielką przygodą, a zaangażowanie w koncert noworoczny związany z happeningiem, budowa miasta na abstrakcyjnym planie - obrazie, czy malowanie graffiti pozostanie na długo w pamięci dzieci.
Dziękujemy za systematyczne uczestnictwo, zaangażowanie. Wszystkim dzieciom życzymy dobrych twórczych poszukiwań.
 

Warsztaty sztuki MISIETUPODOBA - III spotkanie

Trzecie warsztaty odbyły się 2, 3 i 4 grudnia 2009
poświęcone Body art

Dzieci za pomocą swojego ciała stworzyły pracę, której były jedynymi odbiorcami. Zostały zaproszone do odwiedzin galerii własnych odczuć, do badania granic ciała oraz granic i możliwości jego odczuwania. Poprzez stworzenie im nietypowej przestrzeni, w której musiały się poruszać w inny niż nauczony, nawykowy sposób na nowo odkryły połączenia między ciałem, jego doznaniami, a umysłem. Materiałem oraz narzędziem w pracowni stały się narządy zmysłów. Zmodyfikowana przestrzeń pozwoliła bardziej wyraziście, czasem w inny sposób doświadczać bodźców, do których przywykły. Uczniowie byli dla siebie materiałem użytym, twórcą i rezultatem tej twórczości. W tym działaniu efektem pracy było doświadczenie, proces, a nie materialny obiekt.Body Art

Kierunek w sztuce,  powstały w latach 60, w którym podstawowym materiałem do powstania dzieła jest człowiek-artysta. Artysta jest jednocześnie narzędziem, materiałem, twórcą i rezultatem tej twórczości-dziełem. Napięcie w pracach budowane jest na styku cielesności z przestrzenią wewnętrzną-psychiką i rzeczywistością zewnętrzna -otoczeniem. Bardzo ważne w działaniach body art jest indywidualne cielesno-fizyczne doświadczenie artysty skonfrontowane z empatią widza. Body art ma wiele odsłon. Najbardziej radykalną, traumatyzującą ciało prezentują  Akcjoniści wiedeńscy – postrzał w ramię Chrisa Burdena, czy kastracja Rudolfa Schwartzkoglera. Przeciwnym przykładem może być performance polegający na naturalnej obecności artysty, poprzez wykonywanie przez niego zwykłych, nieprzetworzonych czynności. Np.: Richard Long wydeptujący ścieżkę na wrzosowisku.
Innym rodzajem jest body art konceptualny, polegający na wykonywaniu przez artystę jednego gestu, np Bruce Nauman., Cezary Bodzianowski, czy wykorzystujący seksualność, płeć, relacje między kobietą-mężczyzną jak u  Abramovic i Ulay  czy Vito Acconci. Uruchomienie ciała jako materiału artystycznego było chętnie wykorzystane przez kobiety, by prezentować swoją tożsamość, dotychczas tłumioną w kulturze.Następne warsztaty 13-15 stycznia 2010.
 

 

Spotkanie VII - listopad 2009

W ramach Laboratorium Sztuki w sobotę, 14 listopada 2009 r. odbyły się:


o godz. 15.00 - otwarte warsztaty dla młodzieży
"Recenzowanie dzieła sztuki współczesnej"
prowadzenie: Paweł Gałkowski

o godz. 17.30 - wykład Małgorzaty Sobolewskiej
pt. "Nowe w nowych mediach. Baza danych"

Małgorzata Sobolewska – filmoznawca, absolwentka Instytutu Sztuk Audiowizualnych, UJ. Interesuje się przede wszystkim nowymi mediami i sztuką audiowizualną. Od 2007 roku pracuje w Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów. Podczas 13. Biennale Sztuki Mediów WRO ‘09 współpracowała przy realizacji wystawy i projekcji konkursu Expanded City WRO ’09.
Wcześniej współtworzyła 17. edycję festiwalu Impakt '06 w Utrechcie, była konsultantem merytorycznym wystawy „Interact or Die!” podczas rotterdamskiego Dutch Electronic Art Festival ’07.

Paweł Gałkowski - doktorant w Zakładzie Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Wykładowca w "Szkole Działania" - projekcie edukacyjnym Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach. Nauczyciel retoryki i argumentacji w I LO w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół związków retoryki z teorią interpretacji.

Warsztaty sztuki MISIETUPODOBA - I spotkanie


Pierwsze zajęcia odbyły się 30 września, 1 i 2 października 2009

Dedykowane Marcelowi Duchampowi
 
Dzieci przyszły na warsztaty i zobaczyły przestrzeń przygotowaną specjalnie dla nich do zabawy - tor wyścigowy. Pierwszym etapem było omówienie reguł zabawy- gry, stworzenie równoległego świata MISIETUPODOBA, w którym panują inne zasady (częściowo współtworzone z dziećmi), do których należy się dostosować, aby nie wypaść z gry. Dzieci pracowały w grupach tworząc z gotowych przedmiotów (ready mades Duchampa) obiekty, łącząc ze sobą elementy pozornie nie pasujące do siebie, zmieniając ich funkcję i znaczenie. Warsztaty zakończyła wspólna zabawa z gotowymi obiektami zgodnie z nową ich funkcją- wielki wyścig Formuły MISIETUPODOBA.Marcel Duchamp 1887-68 (Francja)
Stworzył termin ready-made, oznaczający użycie "przedmiotu gotowego" jako dzieła sztuki. Powołał kilka kategorii ready-mades:
1. Ready-mades powstają w ten sposób, że artysta wybiera pewien gotowy produkt, ograniczając swoją interwencję do zmiany punktu, z którego wybrany przezeń przedmiot był dotąd postrzegany. Artysta dokonuje więc przeniesienia przedmiotu z naturalnego dla niego życiowo umotywowanego kontekstu, w kontekst nowy, artystyczny. np. Suszarka do butelek, Fontanna.
2. Artysta przerabia gotowe dzieło sztuki np. L.H.O.O.Q (reprodukcja Mony Lizy z dorysowanymi wąsami).
3. Są to te wszystkie obiekty, które powstały w wyniku skonstruowania przez artystę z kilku mniej lub bardziej gotowych obiektów np. Ptasia klatka wypełniona marmurowymi kostkami naśladującymi kostki cukru.
4. Obiekty, dla których artysta nie znalazł jeszcze ekwiwalentu w postaci nowej myśli.
5. Używanie Rembranta jako deski do prasowania.
6. Uznał, że wszystkie obrazy na świecie są wspomagane przez ready-mades ponieważ farby są wytwarzane przemysłowo.
Według Duchampa to co odróżnia sztukę od nie sztuki,  zawiera się nie w rzeczach sztuki lecz poza nimi- w interpretacji, społecznej umowie nakazującej pewne przedmioty oglądać z estetyczną uwagą, której nie przywiązuje się do innych. Gust czy smak jest wynikiem przyzwyczajenia powstałego wskutek powtarzania pewnych rzeczy wystarczająco długo. To czy jest gust dobry czy zły nie ma większego znaczenia, ponieważ jest on zawsze dobry dla jednych, a dla innych zły.
 
 
 

MISIETUPODOBA 2009/2010-opis

 

Warsztaty sztuki współczesnej MISIETUPODOBA 2009/2010

 

Warsztaty MISIETUPODOBA są autorskim projektem dwóch artystek  z Poznania Ewy Bone i Ewy Kozubal.  Bierze w nim udział 16 klas, ok 350 dzieci w wieku 7-9 lat, z Gorzowa, Deszczna i Kłodawy.
Warsztaty odkrywają przed najmłodszymi różne formy wypowiedzi jakimi posługuje się sztuka współczesna. Ich głównym celem jest przygotowanie młodszego pokolenia do odbioru sztuki. Dzięki temu w przyszłości będzie ono mogło bez lęków i uprzedzeń  śledzić tendencje i kierunki współczesnej kultury. Każde spotkanie poświęcone zostanie wybranemu kierunkowi. Po krótkim wprowadzeniu dzieci, wykorzystując poznane techniki, stworzą prace inspirowane emocjami, wrażeniami i uczuciami, które towarzyszyły im podczas prezentacji. Ponieważ dzieci są otwarte i nie mają zakodowanych schematów dotyczących twórczości, warsztaty będą okazją do pobudzania ich wyobraźni i kształtowania umiejętności wyrażania się w takich formach jak happening, performance, instalacje, mail art, body art, land art, street art czy flash mobbing. Program przybliży m.in.takie takie terminy jak abstrakcja, minimalizm, dadaizm, ekspresjonizm czy konceptualizm.

Artystki o swoim projekcie mówią tak: "Każde zajęcia mają przebiegać według innego planu i będą poświęcone innemu kierunkowi w sztuce współczesnej. Nie jest naszym celem tworzenie schematu całości warsztatów, bo chcemy by lekcje przebiegały  w różny sposób w zależności od tematu, do którego będą się odnosić. Inaczej będą wyglądały zajęcia poświęcone ready-mades, performance, street art, instalacji,  mail art, body art, land art, street art, flash mob. Chciałybyśmy pod przykrywką zabawy przemycić dzieciom to jakich środków używają i w jaki sposób pracują artyści. Zabawa staje się procesem tworzenia, tak jak proces tworzenia jest pewnego rodzaju prowadzeniem gry z odbiorcami. Zarówno w zabawie jak i w sztuce twórca wprowadza nas do swojego hermetycznego świata proponując swoje zasady w obrębie, których należy funkcjonować jeśli chce się pozostać wtajemniczonym".

Cele warsztatów to między innymi:
-kształtowanie wrażliwości dzieci
-rozbudzanie wyobraźni, kreatywności
-nauka współpracy w grupie, wykorzystywanie własnych i cudzych atutów
-nauka tolerancji i szacunku dla odmiennych poglądów
-świadoma kreacja rzeczywistości wokół siebie
-próba spojrzenia na rzeczywistość z nowej odmiennej perspektywy
-poznawanie języka sztuki współczesnej

Efektem cyklu zajęć będzie wystawa prac wykonanych przez uczestników. Podczas uroczystego zakończenia w czerwcu dzieci, nauczyciele i opiekunowie obejrzą prezentację dokumentującą pracę dzieci.

Zajęcia będą trwały od października 2009 do maja 2010.

Zajęcia prowadzą:
Ewa Kozubal-absolwentka ASP w Poznaniu. W 2004 roku dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeźby u prof. J. Berdyszaka.
Ewa Bone-absolwentka ASP w Poznaniu. W 2003 roku dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeźby u prof. W. Kujawskiego. W latach 2003-2004 asystentka w pracowni M. Bałki.
Od 2002 roku działają wspólnie w grupie MISIETUPODOBA. Zajmują się instalacją, performancem, happeningiem. Swoje akcje często przeprowadzają w przestrzeni ulicznej. Biorą udział w wystawach w kraju i zagranicą.

 

Spotkanie VIII - grudzień 2009

W sobotę 12 grudnia 2009 r. w ramach Laboratorium Sztuki odbyły się spotkania:

godz. 15.00 - otwarte warsztaty dla młodzieży
"Recenzowanie dzieła sztuki współczesnej"
prowadzenie: Alicja Morawska-Rubczak

godz. 17.30 - wykład Beaty Nowackiej-Kardzis
pt. "Spotkanie z Bunkrem Sztuki"
Beata Nowacka-Kardzis - historyk sztuki, absolwentka UJ w Krakowie. Kuratorka Bunkra Sztuki od 1993 roku gdzie koordynuje wiele wystaw i wydarzeń. Jest także kuratorką Kolekcji Bunkra Sztuki. Redaktorka katalogów oraz wydawnictw z zakresu sztuki współczesnej. Stypendystka Programu Arts Link dla kuratorów sztuk wizualnych oraz Istitute für Kulturwissenschaft Kultur Kontakt Austria.

Alicja Morawska-Rubczak – absolwentka Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie studentka piątego roku Filologii Polskiej UAM. Zajmuje się głównie teatrem dla dzieci i teatrem lalek. Recenzentka Nowej Siły Krytycznej. Teksty publikuje w magazynie kulturalnym Pro Arte, w czasopismach „Teatr Lalek” i „Didaskalia”, na wortalu e-teatr.pl oraz culture.pl. Współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Teatrem Animacji w Poznaniu, Fundacją Międzynarodowego Festiwalu MALTA, Instytutem Adama Mickiewicza, Krakowskimi Reminiscencjami Teatralnymi, Festiwalem MASKI oraz Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Lalkarskiej.

Warsztaty sztuki MISIETUPODOBA - II spotkanie

Drugie warsztaty odbyły się 4, 5 i 6 listopada 2009
Dedykowane Andy'emu Warholowi i Pop art.

 

 

Dzieci zostały zaproszone do fabryki sztuki. Specjalnie dla nich została stworzona mała firma projektowa oraz drukarnia. Uczniowie na 1,5 godziny zmienili się w grafików projektujących opakowanie najbardziej popowego przedmiotu-chleba. Do dyspozycji mieli taśmę produkcyjną w skład której wchodziły różnego rodzaju stemple, szablony, przedmioty do odbijania, blaty do monotypii, wałki oraz inne narzędzia do tworzenia profesjonalnej grafiki.
Dzieci używając multiplikacji, jednakowych pieczątek oraz szablonów stworzyły oryginalne i niepowtarzalne grafiki. Młodzi „Warhole” poznali proste techniki graficzne, które wykorzystały do stworzenia  projektu własnego opakowania na chleb.
 Andy Warhol i POP ART
Coca-Cola jako motyw obrazów.

 

 

 

 

Pop art był zjawiskiem całkowicie rewolucjonizującym dotychczasowe pojęcie sztuki. Poprzez znalezienie obiektu zainteresowania w przestrzeni życia codziennego, mediach, reklamie przyniósł negację sztuki współczesnej w ogóle, ale z drugiej strony ze sztuki jako obszaru zarezerwowanego jedynie dla pewnych grup zainteresowanych uczynił zjawisko masowe i wszechobecne. Twórczość Pop artu stała się potwierdzeniem, że to, co codzienne, dostępne i tanie, też może być sztuką. Motywy, które "wycinali" z otoczenia artyści pop (puszki, twarze aktorów i najpiękniejszych kobiet, postaci wielkich myślicieli, samochody, dzieła sztuki minionej epoki, okładki książek) w połączeniu z drugim zjawiskiem, jakimi były działania parateatralne, akcje, koncerty, happeningi i prowokacje filmowane, w których materią stawała się codzienność zniosły linię podziału między strefą wyobraźni, urojonym światem sztuki, a prawdziwym życiem. Nasunęły to pytania: gdzie są granice sztuki, kto jest artystą, co jest, a co już nie jest dziełem sztuki?
Najbardziej znanym artystą tego nurtu był Andy Warhol (1928-1987). Jego popularność porównywana bywa do popularności supergwiazd filmu czy muzyki młodzieżowej. Wykorzystywał techniki drukarskie (serigrafię) do portretowania przedmiotów codziennego użytku takich jak puszka po zupie Campbell, butelka Coca-Coli. W podobny sposób uwieczniał w dziesiątkach egzemplarzy ikony pop kultury takie jak Marylin Monroe, czy Elvis Presley. Wszystko co malował traktował przedmiotowo i bez zbędnych emocji. Proszek Brillo i banknoty dolarów miały dla niego taka sama wartość jak podobizny ludzi mu współczesnych – wszystko to było artykułami konsumpcyjnego społeczeństwa amerykańskiego, przedmiotami pop.


Następne warsztaty 2 - 4 grudnia 2009.

 

 

 


 

Spotkanie VI - październik 2009

10 października 2009 r. wykład pt. "Malarstwo jako gen sztuki" wygłosiła Elżbieta Kościelak.

Warsztaty z recenzowania dzieł sztuki współczesnej poprowadził Paweł Gałkowski.

 
Elżbieta Kościelak - krytyk sztuki, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, kurator wielu wystaw w kraju i zagranicą, m.in. „Północ-Południe.Transkulturowe wizje” ( 1999, Muzeum im. X. Dunikowskiego w Królikarni, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie).

Paweł Gałkowski - doktorant w Zakładzie Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Wykładowca w "Szkole Działania" - projekcie edukacyjnym Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach. Nauczyciel retoryki i argumentacji w I LO w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół związków retoryki z teorią interpretacji.

Spotkanie V - wrzesień 2009

4 września 2009 r. wykład pt. "Intymnie, egzystencjalnie, fragmentarycznie - ciało i cielesność we współczesnej grafice" wygłosiła Marta Raczek.

5 września 2009 r. warsztaty z recenzowania dział sztuki współczesnej poprowadziła Alicja Morawska-Rubczak.


Marta Raczek – historyk sztuki i teoretyk mediów, krytyk sztuki, niezależny kurator, wykładowca akademicki. Autorka ponad 70 tekstów z zakresu sztuki współczesnej i szeroko rozumianej kultury audiowizualnej. Stale współpracuje z pismami: Exit, Nowa sztuka w Polsce, Opcje, Dekada Literacka i internetowym magazynem HYPERLINK www.obieg.pl. Prowadzi wykłady z historii sztuki, historii i estetyki filmu, związków gender i sztuki, w ramach Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ, Instytutu Pedagogiki UJ i Podyplomowych Studiów Gender UJ. Organizując projekty z zakresu sztuk audiowizualnych współpracuje m.in. z Instytutem Polskim w Rzymie, Konsulatem Generalnym Austrii w Krakowie, krakowskim Festiwalem Audio Art, austriackim Stowarzyszeniem avantgarde tirol, Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

Alicja Morawska-Rubczak – absolwentka Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie studentka piątego roku Filologii Polskiej UAM. Zajmuje się głównie teatrem dla dzieci i teatrem lalek. Recenzentka Nowej Siły Krytycznej. Teksty publikuje w magazynie kulturalnym Pro Arte, w czasopismach „Teatr Lalek” i „Didaskalia”, na wortalu e-teatr.pl oraz culture.pl. Współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Teatrem Animacji w Poznaniu, Fundacją Międzynarodowego Festiwalu MALTA, Instytutem Adama Mickiewicza, Krakowskimi Reminiscencjami Teatralnymi, Festiwalem MASKI oraz Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Lalkarskiej.

Spotkanie IV - czerwiec 2009

6 czerwca 2009 r. wykład pt. "Fotograficzne terapie" wygłosił Adam Sobota.

7 czerwca 2009 r. warsztaty z recenzowania dzieł sztuki współczesnej poprowadziła Karolina Golinowska.


Adam Sobota - ur. 1947. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia polska). Pracownik Muzeum Narodowego we Wrocławiu w Dziale Sztuki Współczesnej, gdzie zajmuje się zbiorami fotografii artystycznej. W roku 2000 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii. Prowadzi także zajęcia z historii i teorii fotografii oraz historii sztuki (m.in. na ASP w Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytecie Zielonogórskim, PWSZ w Głogowie, Wyższym Studium Fotografii ZPAF).

«12»