MENU

Edukacja

Spotkanie VI - październik 2009

10 października 2009 r. wykład pt. "Malarstwo jako gen sztuki" wygłosiła Elżbieta Kościelak.

Warsztaty z recenzowania dzieł sztuki współczesnej poprowadził Paweł Gałkowski.

 
Elżbieta Kościelak - krytyk sztuki, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, kurator wielu wystaw w kraju i zagranicą, m.in. „Północ-Południe.Transkulturowe wizje” ( 1999, Muzeum im. X. Dunikowskiego w Królikarni, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie).

Paweł Gałkowski - doktorant w Zakładzie Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM. Wykładowca w "Szkole Działania" - projekcie edukacyjnym Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach. Nauczyciel retoryki i argumentacji w I LO w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół związków retoryki z teorią interpretacji.

wróć